Grensekontroll i Norge!

«De av dere som har fulgt med i TV-serien om grensekontroll i Australia, vet godt at ved Australias flyplasser og havner slipper intet rusk og rask forbi! Dette gjelder personer så vel som bagasje, og absolutt alt må være på stell! Matvarer, dyr og annet som ikke er deklarert og godkjent, blir konfiskert og evt. Destruert,» skriver leder for Demokratene i Vestland Marianne Solheim og medlem av Demokratene i Bergen Terje Haugom. De fortsetter:

«Personer som ikke har pass eller visum i orden, blir grundig sjekket, og returnert med første fly. Narko-hunder og røntgen avslører forsøk på smugling, og raske dommer-avgjørelser og lange fengselsstraffer rammer selv det minste forsøk. Der skal ingen vente i soningskø! (Hva med Norge her?)

Australia er ikke med i «snillisme-organisasjoner» som EØS og Schengen, og kan ha en streng og effektiv grensekontroll. Hadde Norge hatt tilsvarende ved alle ankomststeder langs vår grense, hadde vi vært spart for mye rask og rusk, fra radikaliserte islamister og øst-europeere på tyveri-raid, til enhver form for smugling. Vi i Demokratene foreslår at en delegasjon fra PST, justisminister, sikkerhetsminister, UD og Tollvesenet reiser på studietur til de største byene i Australia, og lærer om hvordan grensekontroll skal og bør drives!

Når de kommer tilbake, kan de medvirke til rask avvikling av norsk deltakelse i Schengen-avtalen, og iverksette grensekontroll etter australsk mønster»