Habilitetsregler bør ikke fleipes bort

To uavhengige kontraktøren som skulle foreta en gjennomgang av Kunstsilo-prosjektet for Cultiva måtte trekke seg på grunn av manglende habilitet. Den ene på grunn av kobling til entreprenør. Den andre blant annet fordi selskapets direktør har en bror som jobber i Kruse Smith. Det er sistnevnte firma som har oppdraget med å bygge Kunstsilo, skriver Fædrelandsvennen.

Det velger Aps gruppeleder i Kristiansand Mette Gundersen å fleipe med. «Nå må alle sjekke om de har noen ungdomskjærester i Oslo Economics», fleipet Mette Gundersen under Cultivas styremøte mandag ifølge avisen. «Jeg tror faktisk jeg har snakket med en av dem en gang», fulgte styremedlem Torbjørn Urfjell opp.

«Vi tåler en spøk, selvsagt. Men dersom denne fleipede tonen innebærer manglede forståelse og respekt for habilitetsregler, er det alvorlig,» kommenterer lederen for Kontrollutvalget i Kristiansand kommune, Makvan Kasheikal.

«At en person er inhabil og derfor ikke kan delta i en beslutning skyldes at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende sin upartiskhet i en bestemt sak. Det er en risiko for at det vil bli tatt utenforliggende hensyn, i verste fall en prioritering av venner og kjente som kan nærme seg korrupsjon» forklarer han: «Det bør ikke Mette Gundersen ta for lett på.»