Hjerterått at ikke kreftpasienter får medisinen som virker

Demokratene - Vidar Kleppe«Denne sommeren har jeg dessverre fått høre enda en rystende historie om manglende behandling og nei til kreftmedisin som virker», skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe. Han fortsetter:

«Demokratene mener bestemt at er stikk i strid med god takt og tone i norsk velferd, å bygge ned helsetilbudet i by og bygd. Norge har råd til å opprettholde og videreutvikle og styrke norske sykehus “Norge rundt” med økt faglig kompetanse og en bedre kreftomsorg.  Pengene som skal til for å gjennomføre økt overlevelse og en bedre kreftomsorg for det norske folk – er helt klart til stede i et så rikt land som Norge.

Videre må alle norske kreftpasienter få den beste kreftmedisinen som virker og redder liv. Det må bli slutt på at det er lommeboken til den enkelte som skal avgjøre liv og død i Norge. Noe er galt når Norge har tatt på seg rollen som et av verdens mest sjenerøse sosialkontor, da er det “rett og slett” en skammelig og stor feilprioritering å legge ned – og ikke gi gratis kreftmedisin til norske kreftpasienter som kjemper for sitt liv. Det skal ikke være lommeboken til den enkelte som skal avgjøre liv eller død.

Demokratene støtter derfor alle gode krefter som vil opprettholde akuttmedisinsk tjenestetilbud – og en livreddende moderne kreftbehandling som redder liv. Videre må storting og regjering pålegge helseministeren Bent Høie en klar instruks som ivaretar et topp moderne, fullt utrustet – og et uavkortet helsetilbud til alle nordmenn i by og bygd – som trenger den rette helsehjelpen og behandlingen for å overleve».