Hvilket ord kan man bruke når politikere svikter sitt folk?

Siv Jensen har gått ut i Dagbladet og kritisert egne velgere for at noen av dem har kalt Erna Solberg landssviker. Hun kaller det netthets. Jeg er daglig i kontakt med tusenvis av disse menneskene og forstår deres frustrasjon. De føler at eliten, les Regjeringen med Erna Solberg i spissen overkjører folket og setter egne interesser først på bekostning av Norge og nordmenn,» skriver Jan-Ove Fromreide, som er leder for Demokratene på Askøy. Han fortsetter:

«Nordmenn som er kritiske til FNs migrasjonsavtale skal helst knebles til taushet. Det viktigste er at Norge skal få en plass i FNs sikkerhetsråd. Koste hva det koste vil.

La oss se på noen av punktene som har fått mange til å skrive sterke ord om Erna Solberg. Norsk innvandringspolitikk skal styres av Norge. Norge skal bestemme over norsk innvandringspolitikk. Det er vårt land og våre grenser. Denne avtalen vil gjøre det lettere for migranter å komme hit, dette føler mange er et svik.

Avtalen legger opp til at staten skal sørge for at media skriver pent om innvandring. At nordmenn skal bli lært opp til hva som er de riktige ordne å bruke. Dette er et svik mot vår ytringsfrihet

Forpliktende eller ikke, alle avtaler starter et sted. Selv om det påstås at denne avtalen ikke er juridisk bindende, så starter alle avtaler et sted. Mange frykter FNs migrasjonspakt er første steg mot stadig mer forpliktende avtaler.

Mange mener; Vi må sende et tydelig signal: Det skal ikke være lett å få opphold i Norge. Det skal være strenge krav til å få opphold i Norge. Ved å signere denne avtalen signaliserer vi det motsatte. Da risikerer vi at flere begir seg ut på en farefull ferd.

Mange føler det også som et svik at Innvandrere skal få flere rettigheter. Allerede i dag har flyktninger særrettigheter i folketrygden. Mange mener at denne avtalen skulle blitt lagt ut til folkeavstemning, i alle fall at den skulle blitt skikkelig behandlet av Stortinget. Måten saken har blitt behandlet på føler mange er et svik.

Når så noen av disse menneskene i frustrasjon kaller del landssvik, kommer Siv Jensen på banen og kaller dem for hetsere. Tante Siv kan ikke påvirke hvordan nordmenn tenker, stadig flere ser at hun er en del av problemet. En globalist. La det være helt klart hets som går på utseende, trusler av enkeltpersoner og deres familier tar jeg fullstendig avstand fra.»