Interpellasjon om å få kjøkkenet tilbake på sykehjemmene

Interpellasjon fra Vidar KleppeInterpellasjon fra Vidar Kleppe om å få kjøkkenet tilbake på alle sykehjemmene i Kristiansand.

Kristiansand kommune
Att: Ordfører Jan Oddvar Skisland

 
 
 

Ærede ordfører!

Demokratene har gjentatte ganger gjennom årene tatt opp forslag om at det må gjeninnføres kjøkken på alle byens sykehjem for å sikre sunn og god hjemmelaget mat til våre eldre – heders kvinner og menn.

Forsking viser dessverre at alt for mange eldre beboere på sykehjem er utsatt for underernæring. Tall fra 2018 viser at 40,2 prosent av beboere over 67 år ved norske sykehjem står i fare for å bli underernært – andre rapporter viser tall på over 50 prosent. I tillegg til underernæring er feilmedisinering et stort problem på norske sykehjem.

Derfor er det særdeles viktig at den maten som serveres på sykehjemmene og i hjemmetjenesten er næringsrik hjemmelaget mat – og at beboere må få mer får mer tid til å spise og nyte maten på sykehjemmene – når den enkelte beboer ønsker det selv.

I nye Kristiansand er det ulik praksis vedrørende bruk av eget kjøkken på sykehjemmene. Der de tidligere kommunene Søgne og Songdalen har i langt større grad sett verdien og nytten av å ha egne kjøkken på sykehjemmene enn Kristiansand.

Nye Kristiansand kommune

Mitt naturlige spørsmål til ordføreren blir da: Kan byens nye ordfører garantere at alle sykehjemmene i den nye storkommunen nå skal få eget kjøkken – som lager egen sunn og næringsrik hjemmelagtmat til beboerne?

Kristiansand 26. oktober 2019

Vidar Kleppe
Demokratene


Følg oss på facebook


#Demokratene #Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Omsorg #Eldre #Eldreomsorg #Eldresenter #Sykehjem #Kortreist #KortreistMat #Agder #Kristiansand #NyeKristiansand / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen