Interpellasjon om å opprette NAV-ombud i Agder

Krever NAV-ombudInterpellasjon fra Vidar Kleppe til fylkesordføreren om å opprette NAV-ombud i Agder.

Agder fylkeskommune
Att: Fylkesordfører Arne Thomassen

 
 
 

Ærede fylkesordfører!

NAV-skandalen som har rystet Norge den siste tiden viser med rette at Demokratenes langvarige kamp og krav om å innføre et NAV-ombud – må iverksettes. Under dagens regjering ser vi dessverre en stadig reduksjon og innskjerping og feiltolking av regelverket med det resultat at de som har behov for NAV ytelser ikke får den nødvendige hjelpen de trenger.

Det har nå blitt avdekket at uskyldige sårbare mennesker i en vanskelig livssituasjon i møte med NAV fått snudd livet på hodet – mange er dømt til fengselsstraff, og enda flere har mistet økonomisk støtte som de etter loven og regelverket har krav på. Altfor mange av disse menneskene er fra Agder.

Jeg kunne selvsagt sagt mangt og meget om dette – og de menneskelige tragediene for medmennesker som har fått livet ødelagt av NAV, men jeg vil heller gå rett på sak og spørre fylkesordføreren om følgende: Vi fylkesordføreren støtte Demokratene i at det nå må opprettes et NAV-ombud i Agder?

Kristiansand 30. oktober 2019

Vidar Kleppe
Fylkestingsrepresentant for Demokratene


Følg oss på facebook


#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #NAV / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen