Lovløse tilstander i Kvadraturen i Kristiansand

Demokratenes medlem av Eldrerådet i Kristiansand, Grete Cecilie Hansen, mener det er lovløse tilstander i Kvadraturen. Hun viser til at en mann nylig ble knivstukket i nærheten av store boligområder i posebyen nær kvartal 6.

«Usikkerheten for de mange tusenvis av lovlydige som bor i området må ta på alvor. Vi som bor i kvadraturen har stadig oftere opplevet økt utrygghet, vold og kriminalitet uten at politireformen har bidratt til å rydde opp,» sier hun, og presiserer:

«Salg av narkotika, drap og knivstikking gjør ikke boligområdene i posebyen bedre for eldre, unge og personer med nedsatt funksjonshemmede som lever med utryggheten i en utfordrende hverdag. Alle vet at kriminalitet skaper utrygghet. Derfor må kriminaliteten bekjempes med et tilstedeværende politi der forbrytere pågripes og straffes, i et system der beboere og pårørende må ivaretas langt bedre enn det som gjøres i dag».