Noen synspunkter på trygdeoppgjøret

«Norge er et land med eventyrlige muligheter uten å skape slike skiller som blir skapt i dag og hvor vi alle kunne ha det rimelig greit med en annen politisk kurs enn den vi er vitne til. Tenk hvor mye bedre samfunnet hadde vært hvis de svakest stilte økonomisk hadde fått et løft. Et velferdssamfunn kan kun måles på hvordan de svakeste blir ivaretatt. Hva er styresmaktene redd for», spør Børre Norland som er fra Marnardal og medlem av Demokratene.

«Er de bekymret for at trygdede skal få utbetalt så mye trygd at de skal klare å betale de utgiftene de har (mange er pålagte utgifter/med avgifter) som kommer tilbake til myndighetene,» skriver han, og fortsetter:

Trygd er ikke lønn. Trygd er en stønad til de som av en eller annen grunn ikke kan stå i lønnet arbeid dessverre. Det finnes en godkjent grunn til at de ikke er arbeidsføre og de fleste ønsker nok at de kunne bidra i arbeidslivet.

Nei styresmakter. Alderspensjoner er heller ikke lønn. Det er utbetaling av tidligere innbetalte midler til livsopphold til de som gjennom et langt eller kort liv, har arbeidet og bygd opp landet i den hensikt å kunne leve et anstendig liv etter endt arbeidsliv. Med innføring av pensjonsreformen viser det seg som kjent at store grupper sakker bakover i kjøpekraft og dette er et svik mot den eldre befolkning.

Jeg er nok mer bekymret for at de med høye lønninger og høye pensjoner er en trussel for et veldrevet velferdssamfunn. At minstepensjonister og de med svakeste kår skal underreguleres og sakke bakover i kjøpekraft er en mye større trussel for velferdssamfunnet.

En bedre pensjonsordning hadde bidratt at de kunne kjøpt mat av bedre kvalitet og fått en bedre helse, at nærbutikker ville fått økt omsetning, at mer penger hadde kommet i sirkulasjon som det hele tiden er bekymringer for.

Nei maktelite. Det er de rikeste og de med lønninger og pensjoner så store at de kan sylte ned penger som burde ha et tak på hva de skulle ha i inntekter. Det er de som sylter ned penger, investerer, tryller vekk sine eiendeler og sløser som ødelegger velferdssamfunnet med at klasse skillene/forskjellene øker.

Hvorfor skal noen tjene så mye mer enn de trenger i vårt land til å leve et godt liv? Er det ikke da bedre at de bidrar mer til fellesskapet? Slik at vi kan bygge veier, ha oppdaterte sykehus og helsetjenester, trivelige skoler, et velfungerende politi og rettsvesen, mm uten at vi skal avgiftsbelegges med parkering, bom, elavgift, egenandeler, miljøavgifter mm.

Jeg kan ikke forstå at noen skal sitte å få utbetalt bonuser og høye honorarer på for eksempel bom penge innkreving.

Når vi ser de lønninger og honorarer de offentlige selv bevilger seg, er det selvfølgelig masse økonomi i Norge til å gi tilbake det folk har betalt inn til en god alderdom. Når vi ser den sløsing som foregår er det masse å ta tak i og begynne å prioritere annerledes.»