Norsk velferd og sosiale ordninger tilhører kun det norske folk

«Demokratene vil innføre en rekke tiltak som gjør det vanskeligere å svindle med norske velferdsordninger som ofte blir begått av utlendinger som etter min mening tilegner seg rettigheter i Norge, som de overhode ikke har krav på. Disse svindlerne må straffes strengt og snarest utvises fra Norge,» skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og fortsetter:

«Økonomisk kriminalitet unndrar årlig store inntekter fra staten. Det trengs derfor kompetanse hos lokale politimyndigheter, og samarbeid med skattemyndigheter, trygdeetat og sosialmyndigheter for å bedre å avdekke denne kriminaliteten. Dette må prioriteres og styrkes om vi i fremtiden skal ha et trygt Norge.

Eksempler på økonomisk kriminalitet fra utlendinger er langt som “et vondt år” skatte- og avgiftsunndragelser, svart arbeid, ulovlig arbeidskraft, brudd på konkurranselovgivningen, korrupsjon, konkurskriminalitet, trusler, økonomisk utroskap, bedrageri og underslag, brudd på regnskapsbestemmelser og misbruk av offentlige sosiale og ulike norske støtteordninger.

Det er også et faktum at ifølge NAV så mottok utenlandske statsborgere i utlandet i 2017 hele 2,9 milliarder kroner i offentlig støtte fra norske skattebetalere. Dette “galskapen” kan ikke forsete lengre.»