Økonomisk kriminalitet

«Alle vet hvordan ild i tørt gress sprer seg. Det går fort, og uten effektiv slokking, kan liv, store verdier og eiendom gå tapt. Vi har sett hvordan ilden herjet i Sokndal, Lyngdal og på Løvstakken i Bergen. Dersom brannvesen og frivillige hadde gitt blaffen og latt ilden herje, kunne flere katastrofer blitt resultatet,» skriver Terje Haugom om er medlem av Demokratene i Bergen. Han fortsette:

«Dette er et bilde på hva som skjer over hele Norges land. Et sted begynte «ilden» – bompengene. Og etter hvert har «ilden» spredd seg til alle kommuner i Norge. «Brannstifterne» sitter i by- og kommunestyrene, og tenner stadig flere bål. Særlig ille er «pyroman-virksomheten» i Bergen og Oslo. Ordtaket «Brent barn skyr ilden» gjelder ikke i Norge. Alle må finne seg i å bli svidd daglig, – noen mer enn andre! Det hjelper likevel lite å suge på labben!

De som kunne slukket denne alt-etende bompenge-brannen, sitter på Løvebakken Brannstasjon. Men de løfter ikke en finger for å stanse ildens herjinger i borgernes økonomi. De har gitt sin velsignelse til alle landets byråd og kommunestyrer: «La det brenne! Vi har andre ting å tenke på, som f.eks. å bevilge milliarder til kulturlivet i Polen, kjøpe handlegater i London, låne milliarder rentefritt til Tyskland, så de får bygget flere motorveier osv. osv. Og blir det for varmt rundt borgernes føtter, kan de jo bare evakuere!»

La oss rette en stor takk til «folkets tjenere» som gjør sitt beste for å la oss svi av vår privat-økonomi, fordi Den norske oljestat ikke har råd til å bygge veier, bybane, eller drifte egen kommune, uten at vi alle trår til med saftige bompenger og eiendomsskatt! Ja, vi elsker dette landet»