Pensjoner

«Pensjon fra folketrygden skal bidra til å sikre at alle får mulighet til en verdig alderdom. Demokratene vil derfor fjerne avkortningen på 15 % av grunnpensjonen/garantipensjonen til gifte og samboende pensjonister,» forteller listekandidat for Demokratene i Agder Børre Norland.

«Det er uakseptabelt at ny folketrygd gir avkortning av garantipensjonen til pensjonister med lav ytelse, mens de med høyere ytelse ikke får avkortning. Demokratene mener pensjonistene skal ha den samme kjøpekraftsutvikling som de yrkesaktive og godtar ikke dagens underregulering med 0,75 prosent av løpende pensjoner,» sier han, og legger til:

«Minstepensjonister trenger et kraftig økonomisk løft for å kompensere for tidligere underregulering».