Regjeringsforhandlingene må stoppe asylsvindelen til Norge

«Et nytt år gir nye muligheter og forhandlingene for å få en flertallsregjering i Norge er i full gang,» skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe. Han fortsetter:

«Forhandlingene med Høyre, FrP, Venstre og KrF vil by på store politiske utfordringer når det gjelder viktige saker som: Innvandringspolitikken, bompenger og bistand – bare for å nevne tre viktige saker. Jeg er derfor spendt på hva regjeringsforhandlingene vil beslutte når det gjelder de tusenvis av grunnløse asylsøkere og lykkejegere som på feilaktig grunnlag har fått opphold i Norge – stadig reiser hjem på ferie til det landet de sa de flyktet fra. Dette er rett og slett svindel med Norske asylregler som det Norske folk ikke lengre kan godta.

Det er en kjent sak at eksempelvis personer fra Somalia og fra Eritria som har fått asyl i Norge for at de var forfulgt reiser hjem igjen til Somalia og Eritria på ferie. Dette er etter min mening et klart brudd på betingelsene for at de fikk asyl at det må medføre at disse personene må frata sin asylbeskyttelse i Norge og sendes hjem igjen til Somalia og Eritria – for godt.

Og for de av disse grunnløse asylsøkerne som har fått innvilget Norsk statsborgerskap må sakene selvsagt gjennomgås på nytt for å se om statsborgerskapet ble gitt på sviktende grunnlag. Demokratene vil derfor sette en snarlig stopp for denne asylsvindelen. En svindel som for øvrig også UDI tidligere har bekreftet er omfattende. Nok er nok og Demokratene sier stopp, men hva sier Høyre, FrP, Venstre og KrF om denne viktige saken i de pågående regjeringsforhandlingene»