Skriftelig spørsmål til ordføreren

Harald Furre og VidarKleppeSkriftelig spørsmål til ordføreren om mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven i Kristiansand kommune.

Kristiansand kommune
Att: Ordfører Harald Furre

 

Ærede ordfører!

I Oslo kommune er det frem til nå avdekket hele 248.718 tusen brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Jeg vet at Kristiansand ikke er Oslo, men jeg finner allikevel grunn til å spørre ordføreren om det finnes en oversikt over brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven i Kristiansand kommune – eller er det slik at dette ikke har forekommet i Kristiansand kommune de siste fire årene?

Kristiansand, 12. november 2019

Vidar Kleppe
Demokratene


Følg oss på facebook

#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Agder #Kristiansand #NyeKristiansand / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen