Demokratene vil fjerne den usosiale eiendomsskatten

Leder av Demokratene, og bystyrerepresentant Makvan Kasheikal mener det er fullt forståelig at det er mye diskusjon og debatt om eiendomsskatten, Kristiansand er ikke noe unntak. Debatten foregår i alle partier repliserer han. “Demokratene er krystallklar på at eiendomsskatten må reduseres i inneværende periode , og på sikt fjernes. Avgiftspartietene prøver å selge inn dette som om dette er eneste mulighet for å få kreve inn disse pengene. De gjemmer seg bak en dårlig skjult retorikk som i stor grad baserer seg på en skremselspropaganda og manglende politiske prioritering.” Kasheikal mener også at “Kristiansand har en utfordring med økonomien fremover etter at de andre partiene har sløst med skattebetalernes penger – men det finnes flere veier frem til en løsning, løsninger som ikke belaster våre innbyggere med med usosiale avgifter som f.eks bompenger som slår sosialt helt galt ut” Han fortsetter “Som mulige måte å bli kvitt eiendomsskatten kan en f.eks legge til rette for mer næring, der flere bedrifter og dertil flere arbeidsplasser for oss som bor her. Samtidig må vi se dette i sammenheng med at det må legges til rette for attraktive eiendommer slik at folk flest og førstegangskjøpere har mulighet å etablere seg i motsetning til dagens boligpolitikk som favoriserer dem som er godt bemidlet” Avsluttningsvis mener Kasheikal at “Dette vil gi økte skatteinntekter til kommunen, noe som igjen genererer sterk vekst, eiendomsskatten bør da avskaffes på lengre sikt, mens den reduseres kraftig inneværende periode, folks hjem skal “rett og slett” ikke være et skatteobjekt, men en trygg plass å bo. Så for oss i Demokratene er Nei til eiendomsskatten ikke bare et nei – men et ja til å finne gode og fornuftige løsninger som ikke går på bekostning av kommunens innbyggerne”