Demokratene vil ha et tryggere Norge!

Demokratene vil ha et tryggere Norge!Demokratene vil ha et tryggere Norge!

Demokratene vil ha et trygt og sikkert Norge hvor alle lovlydige borgere skal kunne ferdes, tale og skrive fritt. Når en forbrytelse skjer så er det grunnleggende at man også kunne stole på at rettsapparatet gjør sin jobb. Uten unødvendig opphold – og at ofrene for kriminalitet settes først.

Vi mener videre at straffene for kriminalitet må skjerpes og at ofrene får den hjelpen de trenger. Det er også viktig for Demokratene å ha nok fengselsplasser – og at kriminelle utlendinger må utvises eller sone i utlandet.

Det er også en god sikkerhet å ha lukkede asylmottak fra første dag slik at ikke grunnløse asylsøkere kan leve fritt i Norge – før søknaden er behandlet og statusen klarlagt. Asylindustrien må aldri pånytt bli en vekstnæring i Norge.

I dag er det altfor mange kriminelle utlendinger som lever fritt og jobber svart i Norge – de må nå utvises sammen med grunnløse asylsøkere som ikke har rett til å opphold seg i Norge, Erna. Demokratene vil alltid sette det norske folk og Norge først i alt vi gjør. Derfor: Nok er nok – og her må det snarest ryddes opp!

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Fylkestingsrepresentant for Demokratene i Agder

Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #EØS #EU #ACER #NeiTilEU #NeiTilEØS #StoppIslam