Demokratene vil ha gratis tannhelsebehandling

Demokratene vil ha gratis tannhelsebehandlingTennene er en viktig del av kroppen!

Demokratene vil ha gratis tannhelsebehandling fram til 21 år og innføre skjermingsordninger på tannhelseutgifter for personer med svak økonomi og dårlig tannhelse, med egenandelstak. Tennene er faktisk en viktig del av kroppen selv om ikke stortingspartiene har skjønt dette.

Demokratene vil fortsette å jobbe for å forbedre ordningene for refusjon gjennom folketrygden (NAV) til det norske folk som lider av ulike sykdommer.

Nok er nok – her må det ryddes opp!
 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene

Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #EØS #EU #ACER #NeiTilEU #NeiTilEØS #Innvandring #Islam #StoppIslam #NAV #Tannlege #Tannhelse #Tannregulering