Erna tar stadig fra de fattige

Erna Solberg tar stadig fra de fattigeErna Solberg tar stadig fra de fattige

Hvert år gir Erna 73 mrd til integreringstiltak, 40 mrd til bistand, 40 mrd til «klimatiltak» og enda flere milliarder til WHO og FN, hvor effekten er nesten null. Det kompenserer hun med å redusere bevilgningene til pensjoner, dagpenger, sosialhjelp, kreftmedisiner, veier og jernbaner?

I budsjettet skriver regjeringen: «Vi har lenge visst at vi fremover ikke kan lene oss like mye på inntektene fra oljevirksomheten som tidligere. Samtidig som rommet for økt bruk av oljeinntekter blir mindre, vil vi i årene som kommer, gradvis få høyere utgifter til pensjoner og helse- og omsorgstjenester. Velferdsstaten er basert på at forholdet mellom det vi yter, og det vi mottar, ikke kan bli for skjevt.»

Har Erna og Sanner helt glemt at de som i dag er pensjonister og vi som snart blir pensjonister allerede selv har betalt inn til vår pensjon. En pensjon vi får tilbake ca. 60% av fordi 40% jeg betaler inn skal dekke pensjon til mennesker som ikke har betalt inn et øre hele sitt arbeidsløse liv? Og da er uføre unntatt, da de går på et annet budsjett enn alderspensjon. Så da er mitt spørsmål til Sanner: Hva bruker du min pensjonspremie i Folketrygden til siden min fremtidige pensjon jeg selv har betalt, blir en belastning for statsbudsjettet?

I forbindelse med Corona Pandemien er det på papiret blitt lettere å får arbeidsledighetstrygd. Men fremdeles står mange som er permitert eller arbeidsledig, uten reell hjelp til å overleve. Spesielt ringevikarer som enda ikke har fått seg fast jobb fordi de ikke eksisterer. NAV er også grovt underfinansiert og dermed underbemannet for situasjonen vi er i. Og allerede nå er det varslet at de få gode tiltakene rettet mot både arbeidsgivere og arbeidstakere snart skal reverseres selv om det ikke er arbeid å oppdrive. Altså enda en gang er det de svakeste som blir salderingspost på statsbudsjettet.

Hva med å heller se litt på gavmildheten Erna viser mot EU og FN? En gavmildhet som fører til at pasienter dør i Norge fordi vi «ikke har råd» til å redde livet til kreftpasienter og andre med livstruende sykdommer? En gavmildhet som koster oss så mye at det meste av produksjonsbedrifter er flagget ut til Kina og andre lavkostland.

Erna Solberg tar stadig fra de fattige

Hva med å se litt på skatte og avgiftsregimet som i dag er et hinder for å etablere produksjonsbedrifter i landet? Vi burde ha lært av Corona pandemien at det ikke er særlig lurt å skremme viktig industri til Kina, Når oljeeventyret er slutt trenger vi flere arbeidsplasser på land. Hva med å se litt på hva som må til for å tette handelslekkasjen til våre naboland? Vi kunne gjort som Danmark gjorde ved å senke endel skatter og avgifter på varer danskene foretrakk å kjøpe i Tyskland. Det var vellykket. Vi kan med synergier lett sysselsette nesten 20 000 personer mer enn i dag ved å harmonisere avgiftsnivået i varehandelen. Hva med å se på skatteregimet på Norske sjøfolk på Norske skip? Vi kan lett få 50 000 arbeidsplasser der med synergier på sikt. Hva med å sikre flere kystfiskere kvoter de kan leve av og kutte tilsvarende i kvotene til kvotebaronene som rensker havet og leverer direkte til utlandet?

Listen er lang på hvilke tiltak en kunne gjort for å ikke gjøre hverdagen verre for de som allerede sliter og sitter nederst ved bordet og heller legge til rette for at folk kan ha en jobb å gå til. For det hjelper pinlig lite å skvise en sitron som allerede er tom. En får ikke flere mennesker i jobb når jobbene ikke er der…

Da er det Demokratene Vestland Fylkeslag sin bestemte mening at de 200-300 Milliardene som med dagens regjering kastes bort til kreti og pleti både i Norge og ute i verden, brukes i Norge. Norske kreftpasienter skal ikke måtte dø fordi Erna, Rotevatn med flere bruker våre skattepenger for å sikre seg godt gasjerte skattefrie verv i FN og andre steder.

Det er vi som folk og nasjon som har tjent pengene og de skal ikke gis bort på tant og fjas. Vi vil ikke selge Norge på rot slik som Erna, Sanner og resten av Stortinget vil. I motsetning til regjering og Storting vil Demokratene bruke pengene i Norge til å bygge landet og sikre innbyggerne i Norge et verdig liv med arbeid til alle.

Vi vil også ha en velferd som tar vare på syke, eldre og svake i samfunnet. Og det selv om vi snur nedgang til oppgang.

 
 
 
Svein Arne Grønnevik - Demokratene
Svein Arne Grønnevik
Sentralstyremedlem og fylkesleder Demokratene Vestland

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #