Globallistene setter ikke Norge først

Globallistene setter ikke Norge førstGloballistene setter ikke Norge først

Demokratene er sterke motstandere av globaliseringen som ødelegger vår norske kultur, våre verdier, vår frihet og demokrati. Denne kampen vil vi kjempe både ute og hjemme. Demokratene vil trygge Norge ved å videreutvikle og opprettholde Norge som et fritt, selvstendig land som er eid og styrt av norske innbyggere. Vern om liv og trygghet for alle vil sikre et samfunn preget av medmenneskelighet.

Norsk kultur skal selvsagt videreføres og videreutvikles. På den måten vil vi styrke vår lokale og nasjonale identitet og ta vare på vår kulturelle arv. Demokratene vil motarbeide at Norge selges bit for bit. Norske ressurser og bedrifter skal ikke styres av globale kapitalinteresser. Vi har tro på at en fornuftig og miljøvennlig utnyttelse av naturrikdommene vil gi økt verdiskapning. Ved å ta kysten og distriktene i bruk, vil vi sikre retten til våre havområder, styrke vårt næringsliv, vårt miljø og vår kultur.

Demokratene sier NEI til globalisme!

Demokratene vil arbeide for at biologisk mangfold og økologisk balanse gir en bærekraftig selvforsyning, utvikling og høsting. Ved å styrke lokaldemokratiet vil Demokratene styrke et mangfoldig og livskraftig samfunn i hele vårt vakre Norge. Desentralisering av makt er etter min mening særdeles viktig for å gi mennesker og lokalsamfunn mulighet til å være med på å bestemme over egen fremtid. Velferden må derfor være tilgjengelig for alle nordmenn – uansett hvor man bor i Norge.

Vi mener at stabil bosetting gir de beste forutsetninger for å skape et samfunn preget av trygghet og samhold. Derfor er det helt avgjørende og så viktig at Norge aldri må glemme de av våre egne norske borgere som sliter og har det vanskelig med å få hverdagen til å gå opp. Slik Demokratene alltid gjør ved å sette Norge og det norske folk – først i alt vi gjør.

 
 
 

Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #