Interpellasjon fra Vidar Kleppe vedrørende fyrvoktere ved Lindesnes fyr

Interpellasjon fra Vidar Kleppe vedrørende fyrvoktere ved Lindesnes fyrInterpellasjon fra Vidar Kleppe vedrørende fyrvoktere ved Lindesnes fyr

Agder fylkeskommune
Att: Arne Thommasen

 

Ærede fylkesordfører.

Lindesnes fyr som er et ev Norge eldste fyrer med en unik historie som går tilbake tilbake til den 27. februar 1665, da det første fyrlyset ble tent. Det er derfor “historieløst” og trist å konstatere at når den ene av to fyrvokter nå slutter ved Lindesnes fyr, så blir stillingen trukket inn. Ja, Kystverket burde skamme seg – og det er heller ikke sikkert at den siste fyrvokteren i Norge ved Lindesnes fyr, får forsette etter jul.

Demokratene mener bestemt at Agder fylkeskommune snarest må ta et initiativ for å få på plass et spleiselag – som gjør at Lindesnes fyr også i fremtiden skal ha ansatte fyrvoktere som det eneste stedet i Norge.
Er fylkesordføreren enig med Demokratene i dette?

 

Kristiansand, 14. august 2020

Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Gruppeleder for Demokratene i Agder fylkesting

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg