Odderøyhallen: Spørsmål til ordfører i Kristiansand kommune

Odderøyhallen: Spørsmål til ordfører i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune
Att: Jan Oddvar Skisland

Ærede ordfører,

I dag må alle som benytter bil til idrett og trening i Odderøyhallen, betale for parkering ved hallen. Dette medfører at særlig trenere må ut med flere hundre kroner i måneden – for å gjøre en viktig og nødvendig dugnadsjobb som trenere. Klubbene som benytter Odderøyhallen, har ikke penger til å betale trenerne sine parkeringsutgifter.

Grunnet overnevnte vil jeg utfordre deg som ordfører: Vil du støtte og ta et snarlig initiativ til at brukere av Odderøyhallen, for fremtiden skal slippe å betale for parkering ved hallen. Eventuelt innføre en ordning der det gis parkeringskort til trenere – slik at de slipper å betale for å parkere ved Odderøyhallen?

 

Kristiansand 22. oktober 2020

Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg