Det norske folk må få bestemme mer

Det norske folk må få bestemme mer!Det norske folk må få bestemme mer!

De som styrer Norge vil at vi skal tro at vi lever i et demokrati. Norge er i og for seg mye mer demokratisk enn land der myndighetene kaster opposisjonen i fengsel. Men det sies at det i det opprinnelige demokratiet i Athen, var noe helt annet.

Demokrati betyr egentlig «folkemakt». I demokratiet var det Folkeforsamlingen, der alle frie menn kunne delta, som fattet alle viktige beslutninger, og det var folket selv som utgjorde statens styrende organer. Alle frie menn kunne møte opp i folkeforsamlingen og kreve at et spørsmål ble satt opp til votering. Det fantes således en lovlig mekanisme som en hver som hadde et flertall i folkeforsamlingen bak seg, kunne bruke for å omgjøre folkeviljen til statens politikk. I dag finnes dessverre ingen slik mekanisme. En god løsning kunne være å laste ned sakspapirer og stemme i Altinn.

Demokratene har programfestet at det skal innføres ekte demokrati i Norge. Hvis vi hadde hatt en slik styreform ville Demokratene samlet inn underskrifter og fått satt opp følgende forslag til votering: «Alle bommer på norske veier skal fjernes. Bortfallet av inntekter, kr. 12 milliarder, dekkes inn ved å redusere u-hjelpen med 12 milliarder kroner». Hva tror du utfallet av en slik folkeavstemning hadde blitt?

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #