Politikerforakt og nasjonalt selvhat

Politikerforakt og nasjonalt selvhatPolitikerforakt og nasjonalt selvhat

Demokratene har en klar formening om at politikerforakt er sterkt økende i Norge. Årsakene er trolig sammensatte og forskjellige. Sett ut ifra et nasjonalt perspektiv ser vi at konstellasjonene på venstre- og høyresiden ikke klarer å tilfredsstille det norske folk samtidig på viktige politisk områder:

I en sentrum-høyre-regjering eller en ren høyre-regjering, vil Norge i dag aldri få en reell mulighet for en folkeavstemming om EØS-avtale eller en nyforhandlet frihandelsavtale, som ligger og venter ved en eventuell utmeldelse. På den andre siden, sentrum-venstre-partiene, hindres disse av venstresidens flaggskip Ap å gå inn for å vurdere folkeavstemming om EØS. Ap sikrer dermed også flertall for EØS i Stortinget.

Det norske folk er generelt veldig lite fornøyd med at våre folkevalgte ikke evner å framforhandle avtaler med andre land selv, men støtter seg selvtilfreds tilbake i stolen hjemme, og overlater all lovgivning til Brussel. Unngåelse av Grunnlovens § 115 med et stortingsflertall med ¾ , som legitimerer norsk suverenitetsavståelse uten folkeavstemming, har ingen rot i den sunne, nasjonale selvfølelsen og skal derfor ikke neglisjeres. Det kan også nevnes EUs finanstilsyn og ACER-saken, samt overkjøringen av tariffavtalen til havnearbeiderne i Holship-dommen. På regionalt plan finner vi tvangssammenslåingen av kommuner og fylker. La det være sagt:

Demokratene vil aldri gå inn i et regjeringssamarbeid uten en folkeavstemming om EØS og Schengen.

Det positive med en høyre-regjering i mange folks øyne, der man hadde et sterkt Frp, vil sørge for at asyl- og flyktningpolitikken dras i en retning for tilstramminger. På venstresiden vil man ved en regjeringsmakt sørge for å åpne regelverket tilsvarende med omtrent fri flyt av asylanter og migranter, i hovedsak bestående av muslimer. Konstellasjonene åpner ikke for å trekke ut det beste fra hver politiske fløy.

Det negative med en høyre-regjering er blant annet de ekstremt usosiale kuttene, svekkelsene i AML og for mye skattelettelser til de rikeste (sponsorene). Ditto positivt er utjevningsnøkkelen som blir venstresidens motstykke til dette.

På det personlige plan finner vi de enormt gode avtalene stortingspolitikerne har av lønn, pensjoner, etterlønn, diettordninger, ekstremt gode sykelønnsordninger og andre lukrative frynsegoder som en vanlig borger bare kan drømme om. Dette kan man lese om her: https://nrk.no/norge/se-politikernes-frynsegoder-1.6397034.
Lokalpolitikere i de fleste kommuner lider heller ingen nød om lønnen hadde blitt avkortet med 15%.

Med 23445 blanke stemmer ved fjorårets lokalvalg, 18516 blanke stemmer ved Stortingsvalget i 2017 og 12874 blanke stemmer i 2013, forteller det oss i Demokratene at engasjementet blant det norske folk eksisterer, men alternativene har manglet eller ikke nådd fram. På toppen av dette har vi «sofapartiet» på rundt 35 % «oppslutning». Vi i Demokratene vil kjempe for at de ekstreme særavtalene for Stortingsrepresentantene skal tilpasses mer likt det vanlige borgere har i det vanlige arbeidsliv, der det offentlige (NAV) kan gi disse litt ekstra og uventet livserfaring i hverdagen.

 
 
 
Rune Johnsen - Demokratene
Rune Johnsen
Sentralstyremedlem og styremedlem i Demokratene Trøndelag

Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Trøndelag Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam Muslim Muslimer Moske #