Skriftlig spørsmål vedrørende Agder Energi sin stenging av strøm

Skriftlig spørsmål vedrørende Agder Energi sin stenging av strømSkriftlig spørsmål vedrørende Agder Energi sin stenging av strøm

Kristiansand kommune
Att: Ordfører Jan Oddvar Skisland

Ærede ordfører!

Agder Energi har de siste dagene i følge opplysninger gitt til meg, stengt strømmen til mange husstander/abonnenter som har motsatt seg installering av ny AMS-måler. Eksempelvis så startet de opp på Høyetun kl. 07.00 i går og stengte en rekke husstander grunnet dette.

Opplysninger jeg har fått sier videre at lite hensyn har blitt tatt i disse sakene med stenging av strøm. Selv i hus hvor det bor folk med funksjonshemmet barn som bruker pustemaskin har strømmen blitt tatt. Dette medfører at det nå i Kristiansand kommune, er mange sårbare familier som er uten strøm. Flere av dem på 3.uken, dette innbefatter husstander med eldre, syke og personer med nedsatt funksjonsevne.

Demokratene mener at Kristiansand kommune snarest må ta et initiativ ovenfor Agder Energi, for å bidra til en løsning som gjør folk i Kristiansand som har fått stengt strømmen – snarest kan få strømmen tilbake.
Er ordføreren enig med Demokratene i at så må gjøres?

 
Kristiansand 7. juli 2020

 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #