Svaret på korona er et tryggere og bedre Norge.

Svaret på korona er et tryggere og bedre Norge.Svaret på korona er et tryggere og bedre Norge.

Korona-pandemien viser at sosial trygghet er en viktig forutsetning for at alle i en vanskelig tid blir sett og hørt. Da trengs det gode og trygge møteplasser, offentlige velferdstjenester og frivillighet. Det vil også gi styrke om vi alle kan bry oss mye mer – ved å vise større forståelse og storsinn ovenfor våre medmennesker som lider og har det ekstra vanskelig i disse alvorlige korona-tider.

For de aller fleste mennesker fører korona-pandemien til større ensomhet ved at muligheten til å delta på fellesarenaer, da de aller fleste aktiviteter er stengt. Eksempler på dette er kultur- og idrettsaktiviteter. Og dette går igjen først og fremt utover over ensomme, barn og eldre.

En ting er sikkert: Når denne meget alvorlige korona-krisen er over så vil vi alle våkne opp til en ny virkelighet som vil kreve nye, tryggere og bedre løsninger på alle samfunnsområder – dette inkluderer selvsagt en bedre beredskap, økt samfunnssikkerhet og selvforsyning.

Dette og mer til er helt nødvendige strakstiltak – som vil gjøre Norge til et tryggere og bedre land å bo i. For husk at: Sammen må vi bygge bedre fremtid og et tryggere Norge!

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene

Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam Corona Coronavirus Virus #