Tvangssammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand kan opphøre om folket og politikerne vil!

Tvangssammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand kan opphøre om folket og politikerne vil!Tvangssammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand kan opphøre om folket og politikerne vil!

Demokratenes bystyregruppe har stor forståelse for at flere og flere av folket i Søgne og Songdalen, ønsker å bli egne kommuner igjen. Det kan ikke herske tvil i det politiske miljøet på rådhuset i Kristiansand, om at tvangssammenslåingen har fått en særdeles dårlig start – slik som det som regel med tvangsvedtak om kommunesammenslåing.

Denne viktige saken forsterkes “med rette” av at lovnadene om tryggere og bedre tjenester for folket i Søgne og Songdalen, ikke følges godt nok opp fra flertallet av politikere som styrer Nye Kristiansand med saker som: Administrasjonen i Kristiansand kommune ville kutte i bemanningen og flyttehjemmetjenesten fra Nodeland til Kristiansand – Oppmøte for hjemmesykepleien i Søgne og Songdalen skal foregå i Kristiansand – Manglende midler til frivillige lag og organisasjoner i Søgne og Songdalen – Økt eiendomsskatt – Forslag om begrensinger i boligbygging og næringsutvikling i Søgne og Songdalen – Forslag om å nedlegge Langenes omsorgssenter -Innsparinger i skolesektoren – 17. mai feiringen i Søgne – Klubbhuset til Søgne FK.

Dette bare for å nevne noen konkrete saker som ikke har gagnet samholdet i den nye storkommunen Kristiansand.
Demokratene bystyregruppe vil derfor ta et initiativ til at det før neste kommunevalg i 2023, må det foretas en folkeavstemning om at tvangssammenslåingen av Søgne, Songdalen, skal opphøre.

Om jeg skal foreslå en egnet dato så vil jeg for å spare penger foreslå 13. september 2021, samtidig som Norge og Nye Kristiansand avholder stortingsvalg. Trolig vil dette også bidra til å øke valgdeltagelsen i Søgne, Songdalen og Kristiansand, noe som er gått for folkestyret og det norske demokratiet.

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Gruppeleder for Demokratene i Nye Kristiansand

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #