Umulig å komme inn på boligmarkedet

Nå er det på tide å gjøre noe for å stoppe den voldsomme prisøkningen på boliger. Skyhøye boligpriser og de nye høye egenkapitalkravene gjør det vanskelig for ungdom og gjør at mange faller utenfor boligmarkedet. Det må bli lettere å regulere om eiendommer til boligformål, så det kan bygges flere boliger.» Det mener Makvan kasheikal leder for Demokratene .

«Vi trenger å få fortgang i kommunale reguleringsplaner, tilskudd til selvbyggere og en mer positiv søknadsbehandling så kommer både arbeidsplasser og boliger. Kommunene må stimulere til å bygge boliger, ,» sier han, og legger til:

«Når det selges mikro leiligheter i Oslo for nesten 3 millioner bør det begynne å ringe en bjelle. Fortsetter denne utviklingen vil det bli vanskelig for unge å etablere seg. Det må lempes på noen

krav og forskrifter så det også kan bygges rimelige og små boliger til de som trenger det og ikke har så god økonomi. Vi i Demokratene vil jobbe for en bedre og mer fornuftig boligpolitikk!