Nasjonalstaten er under press

«I dagens verden er nasjonalstaten under press. Den internasjonale storkapitalen arbeider systematisk for at nasjonalstatene skal fraskrive seg muligheten til å styre samfunnsutviklingen. Særlig presses nasjonalstatene til å gi fra seg retten til kontroll over egne naturressurser, nøkkelbedrifter og befolkningsutvikling,» skriver Per-Christian Stenvaag, organisatorisk nestleder Demokratene i Norge og … Les mer

VG blander sammen humanister og ekstremister

VG har publisert en artikkelserie om personer avisen gir en fellesbetegnelse «høyreekstremister» og som innbefatter personer som VG finner for godt å karakterisere som ekstremister fordi er negative til islam, samt rasister og nynazister. VG sammenlikner mennesker som forsvarer vår jødisk-kristne kultur og sivilisasjon mot en fordomsfull ideologi, med rasister og nazister. «Det er helt bak mål,» mener Jan Simonsen, som er varamedlem … Les mer