Barnevernet tapte i Høyesterett: Vil ha omkamp

Høyesteretts ankeutvalg har stadfestet en dom om at en to år gammel gutt på Haugalandet skal hjem til sine foreldre. Men barnevernet gir seg ikke. De har nektet å levere gutten tilbake til foreldrene, og gått til omkamp, med støtte fra fylkesnemnda. Snart fire måneder etter at dommen om at gutten skulle hjem ble gjort rettskraftig, er gutten fortsatt i fosterhjem.

Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe er opprørt, men ikke overrasket. «Det er helt uakseptabelt at barnevernet legger prestisje i å holde barn vekke fra deres biologiske foreldre. Her har selv landets øverste domstol slått fast at en dom i en lavere rettsinnstans skal gjelde,» slår han fast.

Vidar Kleppe synes det er uverdig at barnevernet på denne måten bruker statsbetalte advokater og skattebetalernes penger til å fortsette forfølgelsen av denne familien.

Barnefamiliens advokat, Arnhild Skretting, er også opprørt. «Det er faktisk slik at det i Norge skal være likhet for loven. Dersom det er slik at offentlig myndighet en måned etter en rettskraftig avgjørelse bare kan velge å boikotte denne og få aksept for dette, må de samme regler gjelde for foreldre. Det sier seg jo selv at vi da får rettsløse tilstander her i landet», sier Skretting til avisen Norge I DAG.

Vidar Kleppe har sett seg lei på at Barnevernet opptrer som «en stat i staten», og tar seg til rette på tvers av regelverket som tilsier at barn kun skal overføres til fosterfamilier dersom det foreligger grov omsorgssvikt, og bruker skattebetalte advokater og store pengebeløp på å forhindre at de taper i retten.

«Barnevernet har i dag liten troverdighet og tillit. Eneste måten å få den tilbake på er en helt annen holdning fra de ansatte i systemet, og en forståelse av at barna i utgangspunktet har det best hos sine biologiske foreldre. Det er kun når det foreligger grov omsorgssvikt, alvorlige rusproblemer, eller seksuelt misbruk, at barna skal tas fra foreldre med tvang. Det er dessverre ikke slik i dag, og på toppen av det hele aksepterer barnevernet ikke å tape i retten og lar det gå prestisje i sakene. Det er uverdig,» slår han fast.

Dette er saken, slik den fremstilles av Norge I DAG:

«Siden kontakten med barnevernet begynte i 2013, har de to eldste barna, en gutt som når er seks år gammel og ei jente som er åtte år, vært akuttplassert i fosterhjem to ganger. Den første gangen gjaldt det mistanker om seksuelle overgrep, noe barnevernet i egne saksdokumenter kort tid senere kom frem til at det likevel ikke var grunnlag for. Den andre gangen gjaldt det anklager om at foreldrene drev vold mot barna, noe de begge har vært politianmeldt og satt under etterforskning for, uten at det er funnet noe hold i påstandene. En måned etter den andre akuttplasseringen, ble familiens tredje barn født. Da sto barnevernstjenesten klar ved fødestuen og hentet den nyfødte gutten en time etter fødselen.

Foreldrene har gått rettens vei for å få barna tilbake. 15. mars 2017 fikk de medhold av Haugaland Tingrett, og i dommen ble det rettet knusende kritikk mot barnevernstjenesten i Haugesund for saksbehandlingen. Etterpå kom de to eldste barna hjem, men ikke den minste gutten. Barnevernet i Haugesund anket dommen, men anken ble avvist av Gulating Lagmannsrett 14. juni og av Høyesteretts ankeutvalg 28. september. Anken ble forkastet fordi utvalget fant det «enstemmig klart at anken ikke kan føre frem».

På tross av klar tale fra rettsvesenet, stanset barnevernet i Haugesund alt samvær mellom gutten og foreldrene en måned etter den endelige avgjørelsen fra Høyesterett. Planen om gradvis tilbakeføring ble avsluttet uten forvarsel. I stedet for å etterkomme dommen, startet de en ny sak om omsorgsovertakelse, kun begrunnet med at gutten er blitt knyttet til fostermoren.»

http://idag.no/samfunn/nyheter/fylkesnemnda-i-rogaland-overprover-hoyesterett/19.27909