Riktig å kalle barneovergripere for monster

Sylvi Listhaug får kritikk for å kalle et monster for et monster: «Godhetens disipler reagerer med avsky,» registrerer Jan-Ove Fromreide, leder for Demokratene i Norge i Askøy. «Dette viser presse Norge i ett nøtteskall. Overgriperen skal beskyttes til fordel for offeret,» sier han.

Fromreide er enig med Listhaug i at å misbruke små barn på det groveste er det bare monstre som kan gjøre. «Slike overgripere burde fått livstidsdom. Barna de har forgrepet seg mot, har allerede fått din dom, de er ødelagt for livet. Forventer at Regjeringen øker straffene, og bruker de ressurser som er nødvendig for å ta disse monstrene før de får ødelagt flere barn,» sier han, og legger til:

«Å kalle pedofile overgripere på små barn for monster er sannheten. De som angriper Listhaug for dette, bør gå i seg selv og skamme seg. Neste gang kan det være deres barn eller barnebarn som blir utsatt for et overgrep».