Færre barn bør bo utenfor sitt biologiske hjem

«Barn som lever i vanskelige omsorgs- og livssituasjoner i Kristiansandregionen skal i større grad enn i dag vokse opp sammen med sine foreldre, gå på sin hjemskole og være en del av sitt nærmiljø. Hasteflyttinger, kortvarige og gjentatte flyttinger av barn skal i størst mulig grad unngås, og færre barn og unge skal bo i fosterhjem og institusjon,» Det mener Demokratene i Kristiansand i forbindelse med behandlingen av en melding om barneverntjenestene som skal til behandling i bystyret.

«Ingen barn skal flyttes til annet bosted fordi Kristiansandregionen mangler gode nok tiltak. Barn som trenger å flyttes ut av hjemmet skal få et tilbud etter høye faglige og etiske standarder. Kristiansand kommune skal i tillegg ha et åpent og samarbeidende barnevern. Det burde være en selvfølge, derfor er det fornuftig å også vedta dette i bystyret,» mener partiets gruppeleder Vidar Kleppe.

«Faglig sett må strategiene dreies mot sterkere tiltak og innsats i barnets familie, noe Demokratene i Norge har kjempet for i svært mange år. Kristiansandregionen har gjennom år hatt en for høy andel barn og ungdom med barneverntiltak utenfor hjemmet. Vår mening er at nå må den biologiske familie være i langt større fokus, noe som “helt klart” i de fleste tilfeller vil være til barnas og familienes beste,» presiserer han.