Nei til EU/EØS

EUs fire friheter, fri flyt av personer, arbeid, kapital og tjenester, gir ekstreme rammebetingelser som vår nasjon ikke bør godta. Grunnlaget for vårt samfunn er folkestyre. Vi vil sikre et folkestyre der alle har en reell innflytelse på sin egen situasjon. Det skal være makt der folk bor. Vi vil hindre at viktige avgjørelser blir truffet i maktsenteret uten effektiv folkevalgt kontroll.
EØS og Schengen gjør oss nesten til fullverdige medlemmer av EU. Vår handlefrihet er sterkt begrenset. Dette er en livsviktig diskusjon for norsk selvråderett og demokrati.
EU skaper problemer som den selv ikke evner å løse. Dette har vi sett i forbindelse med Euro-krisen og imigrasjonskrisen. Disse krisene har oppstått gjennom euro-samarbeidet og Schengen-samarbeidet. Det finnes ikke politisk makt eller vilje til å løse den.
Vi vil at EØS -avtalen erstattes med en frihandelsavtale med EU.

Her har vi en liste over berikelser som EØS og Schengen-avtalen har tilført landet de siste årene:
– Tilgangen på arbeid minker
– Arbeiderens rettigheter minker
– Vold/kriminalitet øker
– Sykehuskøene øker
– Velferdsordninger minker
– Svart økonomi tiltar
– Forsikringspremier øker
– Segregering tiltar
– Kulturkonflikter tiltar
– Terrorfare øker
– Ytringsfriheten innskrenkes
– Overvåkning øker

Hvis du sa til meg, ønsker du å se ytterligere 5 millioner mennesker komme til Storbritannia, og hvis det skjer ville vi alle bli litt rikere. Da ville jeg svart: Vet du hva. Jeg vil heller at vi ikke blir litt rikere … Jeg tror den sosiale siden av dette teller mer enn ren markedsøkonomi.  -Nigel Farage, UKIP

Comments are closed