Bergen: Hjemmehjelpen slutter å levere varm mat

Eldre og fysisk svake mennesker i Bergen, som har behov for hjemmehjelp, får i dag levert varm mat medbrakt av hjemmehjelperen. Men nå er det slutt. I et brev til de som i dag har tatt imot dette tilbudet, sendt fra byrådsavdelingen for helse og omsorg, blir det opplyst at ordningen med levering av varm mat opphører fra og med 1.juni. «Det byrådet i Bergen gjør mot eldre og syke i Bergen er helt uverdig, og for undertegnede uforståelig,» sier andrekandidaten på Demokratene i Norges stortingsliste i Hordaland, Jan Ove Fromreide.

Men som trøst til hjemmehjelpsmottakerne i Bergen: De får et nytt tilbud om levering av kald mat en dag i uken. Dersom de ønsker at maten skal være varm anbefaler byrådsavdelingen at de skaffer seg en mikrobølgeovn. Byrådsavdelingen som har som oppgave å hjelpe byens eldre og syke håper at de blir fornøyd med den nye ordningen, som fjerner tilbudet om varm mat.

Her er teksten i brevet som hjemmehjelpsmottakerne har mottatt:

«Levering av varm mat opphører fra 1.6 2017. Kommunen vil fortsatt ha tilbud om levering av kald mat med 1 leveringsdag per. Uke.

Vi har registrert at du i dag mottar varm mat og du vil etter 1.6 2017 automatisk få utlevert kald mat. Prisen for kald mat vil være noe lavere enn varm mat.

Dersom du ikke ønsker videre middagsservering, må du gi beskjed til hjemmesykepleien i din sone snarest. Seneste avbestillingsfrist er fredag 19.mai. Trenger du hjelp til oppvarming av kald mat må mikrobølgeovn anskaffes.

Vi håper du blir fornøyd med den nye ordningen.»

Byrådsavdelingen for Helse- og Omsorg i Bergen ledes av det påståtte «omsorgspartiet» Kristelig Folkeparti, med Vigdis Gåskjenn som byråd. «En slik behandling av våre slitere bør få konsekvenser for Helsebyråd Vigdis Gåskjenn,» mener Fromreide.