Skammelig Israel-sjikane fra LO


«I Saudi Arabia får småtyver hendene kuttet av. I Iran henges opposisjonelle  fra galger. I Nord Korea blir familiene til avhoppere sultet i hjel i konsentrasjonsleirer. I Kina undertrykkes tibetanerne. I Tyrkia arresteres journalister, og landet okkuperer halve Kypros.
Men disse og mange andre brutale lands undertrykkelser og menneskerettighetsbrudd bryr ikke Landsorganisasjonen seg noe om,» konstaterer Demokratene i Norges leder, Makvan Kasheikal. «I stedet uttaler de seg negativt om Midt Østens eneste demokratiske stat, Israel».

«Det skjer på samme dag som Aftenposten gjengir en meningsmåling som viser at de rundt 2 millionene israelerne som er arabere er mer fornøyd med landet sitt enn de israelske jødene. I Israel har de en levestandard, velferdsgoder og jobbmuligheter som knapt finnes i land styrt av arabiske ledere. Og de har full demokratisk frihet. I Israel er det frie demokratiske valg. Det er mange arabere representert i nasjonalforsamlingen. Og Israel har en uavhengig høyesterett, uavhengig påtalemyndighet og en uavhengig presse. Men dette landet er det den norske landsforeningen vil boikotte,» sier Kasheikal.

«LO-kongressen må ha forstått at et slikt forslag aldri vil oppnå noe politisk flertall, og at det aldri vil bli en realitet. Likevel foreslår de det. Det kan ikke ha andre årsaker enn at medlemmene ønsker å sjikanere Israel, og dermed landets innbyggere, israelere så vel som palestinere,» mener han. Det finner han forkastelig. «Dette minner om nazistenes boikotter av jødiske butikker før sist verdenskrig,» sier han.

Kasheikal påpeker også at en internasjonal boikott av Israel, slik LO-kongressen ønsker, vil skade økonomien til tusenvis av palestinere både i Israel og på Vestbredden.