Bør få «dyrepoliti» i hele landet

Demokratene i Norge mener at alle dyr skal ha et godt liv, uavhengig av om de er i den frie natur eller om de tjener sin plikt som kosedyr eller bruksdyr. Mona Haug, som er varamedlem til Demokratene i Norges sentralstyre mener at Demokratene i Norge har en veldig god politikk på dyrevern. «Det er dessverre alt for mange dyr som lever under grusomme omstendigheter,» skriver hun, og fortsetter:

«Dyr i Norge skal ha det godt, og kan du ikke gi dem det de trenger av stell og pleie må du ikke skaffe deg dyr i det hele tatt! De er fullstendig prisgitt sine eiere og kan ikke forsvare seg mot mishandling av noen slag. I USA har de et system som fungerer veldig bra mot mishandling av dyr i private hjem og denne modellen bør vi hente hit til landet.

La meg også nevne alle bønder som lar sine melkekuer stå i båsen sin 365 dager i året uten mulighet for å bevege seg mer enn få meter i døgnet. Dette er faktisk godkjent fra Mattilsynet. Egentlig skal de ha minst 2 mnd sommerferie på fritt beite, men det er mange bønder som har klart å “snike” seg unna denne regelen. Eller eggprodusenter som har “frittgående høns” i bur. 3-5 høner i hvert bur på 1kvm! Godkjent av Mattilsynet! Eller hvordan de kaster kyllingene levende oppi kokende vann fordi det er tidsbesparende, og alt kvernes sammen til en smørje…Tenk på det neste gang du handler kyllingprodukter….fremdeles godkjent av Mattilsynet.

Demokratene har ønske om et velfungerende dyrepoliti over hele landet og dette er jeg selvsagt veldig enig i, og det bør komme på banen så fort som overhodet mulig. Det ble startet et prøveprosjekt på dette i 2016 i Sør-Trøndelag, men et prøveprosjekt er ikke godt nok».