Ikke min konge

Med sin omfavnelse av multikulturen og en naiv tro på at dialog skal løse all verdens problemer med islamister, marginaliserer Kong Harald monarkiets rolle. Kong Harald har blitt en politisk aktør for asylindustrien, og han er ikke min konge.

I går var det tid for det store årlige intervjuet hvor NRKs kongelige, offisielle kosepratjournalist Nadia Hasnaoui uten kritiske spørsmål, forteller det norske folk for vidunderlig det flerkulturelle samfunnet er sammen med kongeparet. Se koseintervjuet Året med kongefamilien.

Kanalen heter NRK, og da er det selvfølgelig utelukket å ha noen god refleksjon av utfordringene med en sammenblanding av totalitære kulturer i møtet med vårt tradisjonelle og dyrebare nasjonaldemokrati.

– Det er noen som mener det norske blir truet, undrer Hasnaoui

– Ja hva er det norske? spør kongen retorisk. – Hvis vi tenker frem litt, hvordan kommer det til å se ut? Jeg tror det fortsatt vil være et flerkulturelt land, med mange forskjellige religioner. Vi har grunnlovsfestet religionsfrihet i Norge, så det er egentlig ikke noe problem

I likhet med våre myndigheter, forstår heller ikke Kong Harald noe av islamsk teologi. Alt skal forskjønnes, og ikke noe skal problematiseres. I følge kongen har flerkulturen kommet for å bli.

– Vi har sett at Norge har blitt et flerkulturelt samfunn. Det må vi prøve å leve med på best mulig måte. For å forstå hverandre best mulig må vi snakke sammen, sier han

– Hvordan skal vi ta oss av flyktningestrømmen som kommer nå? spør Hasnaoui.

– Det blir krevende. I Midt-Østen er det få naboland som ikke er involvert i en konflikt. Derfor må de vekk fra sine nærområder. Da går strømmen videre. Nå har den truffet Europa, og Europa var ikke forberedt. Det kan vi vel være enige om, sier Kong Harald, og lar det skinne gjennom at vi har en forpliktelse til å ta i mot migranter fra alle verdenshjørner.

Her driver Kong Harald med det han ikke skal drive med: politikk. Han går langt utenfor sitt mandat når han hevder at de som bor i Midt-Østen må bort fra sine nærområder. Skal monarkiet spille noen rolle, kan ikke kongen være en politisk aktør.

Personlig er jeg motstander av at Vesten skal involvere seg i en lang rekke imperialistiske kriger for å endre regimer i Midt-Østen, men det blir likevel naivt når kongen sier at «hvis terror blir løst, blir det løst rundt forhandlingsbordet, det blir ikke løst med krig.»

Som Demokratene skriver om i vår løsning for Syria, spiller ikke Norge en konstruktiv rolle når det gjelder å bekjempe islamsk ideologi i disse krigene.

I koseintervjuet var det også snakk om det multireligiøse gjestebudet tidligere i høst, og igjen blir troen på dialogen viktigere enn sin egen identitet og eget trosgrunnlag. Dette gjestebudet har også Kjell Skartveit på Document.no skrevet elegant om tidligere i høst i artikkelen Kongehusets interesse for religion.

Nei, norsk offentlighet og myndighetspersoner hadde hatt godt av å lære mer av en kapasitet som Robert Spencer i JihadWatch som etterlyser en mye større ideologisk bevissthet på de truslene vi står overfor. Foredraget under med spørsmål og svar er på nesten to timer, men dette er noe vi alle kan lære mye av. Dialog er ikke løsningen på konfrontasjonen som kommer fra islam i henhold til Islams originalkilder, Koranen og Sunna.

Følg også debatten på Verdidebatt.

 • Christen Krogvig

  Kongen trer nå inn i politiker-rollen. Selv om han aldri har stilt til valg og aldri blir bedt om å svare på kritiske spørsmål. Den nye rollen kongen har inntatt bidrar til ytterligere å befeste inntrykket av at Norge ikke er noe demokrati.

 • Jan Simonsen

  Vårt monarki er en av de eldste og mest verdifulle tradisjonene vårt land har. Det en av de tingene som skiller Norge ut fra mange andre land. For et nasjonalt verdikonservativt parti som Demokratene må det være naturlig å kjempe for å bevare våre tradisjoner, enten det er våre kristne røtter eller vår tradisjon som et kongedømme. Kritikken av vår monark har noe for seg, men vi bør være varsomme og forsiktig med slik kritikk for ikke å skade kongedømmet som system, og jeg tror heller ikke det er spesielt positivt i forhold til mange av våre tradisjonelle velgere å være for kvasse i kritikken av vår monark.
  Selv om medlemmer av kongefamilien av og til uttaler ting som kan betraktes som politiske og som jeg måtte være uenig i, synes jeg Norge har vært velsignet med et flott og intelligent kongehus. Selv spiste jeg en gang middag med en søster av den svenske kongen, og jeg må innrømme at mitt inntrykk av intelligensnivået der ikke var helt på høyden med vår egen konge og hans familie.

 • Vi får se hva Demokratene kommer til å mene om denne saken, men jeg håper ikke vi får et parti som vil forsvare kongeparet bare fordi vi har et monarki. Når de blir talspersoner for en utslettende ideologi som setter multikulturalismen høyere enn de norske verdiene vi har bygget opp gjennom hundrevis av år, må det være noen som reagerer.

  Men jeg har ingen planer om å fremme et forslag om å innføre en republikk. Jeg aksepterer at kongehuset har den begrensede konstitusjonelle rollen de har, men jeg skulle ønske at Kong Harald og Dronning Sonja ville engasjere seg mer i fellesskapsverdier enn å engasjere seg på den ene siden i en polarisert debatt.

  Det er ikke mitt utspill som svekker monarkiet; det er kongeparet i stand til å gjøre alene med å ta side i en politisk debatt.

 • Jan Simonsen

  Demokratene bør nok ikke mene noe om Dronningen og Kongen, men det er selvsagt helt greit at du mener det du gjør, som enkeltperson. Og jeg er selvsagt enig med deg i at Kongens standpunkt er feil.
  At han av og til tråkker litt over streken og uttaler seg på en måte som kan betraktes som politisk synes jeg imidlertid vi skal se gjennom fingrene med. Det skjer ikke så ofte, og det er ikke alltid like enkelt å holde tungen rett i munnen. Å uttale seg om samfunnet rundt seg uten å være politisk er en vanskelig balansegang. Stort sett synes jeg kongefamilien klarer det bra.
  At de uttaler seg positivt om det flerkulturelle samfunnet er heller ikke så rart. Det er tross alt det samfunnet politikerne har skapt og som vi ikke kan endre. Norge er blitt et flerkulturelt land enten vi liker det eller ikke. Og vår konge skal jo være konge for alle som bor her og er norske statsborgere, eller som hans bestefar sa det «Jeg er også kommunistenes Konge».
  Uansett: Det er mye rett i det du skriver og du har full rett til å mene det. Demokratene som parti skal ikke ha noen mening om kongen og dronningen, men om monarkiet, og vår tro på Norge som et kongedømme, slik vårt land alltid har vært, bør stå klippefast, dersom vi skal kunne kalle oss for et nasjonalt parti.

 • Ellen

  Jeg er enig i det Jan Simonsen mener om monarkiet. Alle tradisjoner som vi som land har er vedt å holde på. Det er å håpe at vi en dag får slike som dronningen i Danmark.

 • bjornseo

  Jeg mener at kongehuset i mange tilfeller går for langt i sin hylles av det multikulturelle Norge. Dette blir feil da en stor del av befolkningen ikke støtter tanken om at Norge skal være et multikulturelt samfunn, men mener at innvandrere bør ta til seg den norske kultur. Dersom vi skal ha et multikulturelt samfunn vil det bety et at innvandrere ikke blir integrert i det norske samfunn. Et multikulturelt samfunn betyr et segregert samfunn som igjen betyr kaos. Det som har gjort Norge til et godt land å leve i er en felles kultur, kristendommen og felles språk innenfor egne grenser. Dersom kongen skal være konge for alle bør han også respektere at en stor del av det norske folk er motstander av den multikulturelle utopi. Dersom kongehuset skal stå klippefast så bør kongen fremme norsk kultur og det norske.

 • Grand Vizier

  KOngehuset er ikke kongelig, Ingrid Alexandra har bare en av sine besteforeldre som er kongeli, nemlig Harald, han er født i fyrstelig eksteskap, men hans kone er borgerlig, hans barn er halvt borgerlige, og hans barnebarn kvart.

  Disse personene uttaler seg om litt av hvert, men mest om multikulti, som de påstår er bra. Vi trenger ikke disse personene å fø på. KOngen kan minstepensjonist, hans sønn får fortsette som før, som idiot, utenlønn.

 • Steinar Kjærner-Strømberg

  «Demokratene bør nok ikke mene noe om Dronningen og Kongen» er jeg helt enig
  i. Norge er ett konstittusjonelt demokrati. Når det er sagt så er
  det tvilsomt om H.M. Kongen bør sitte som konge i og med at han ikke
  lenger vet hva det er å være norsk, eller hva hva norske verdier
  er.

  Dakan han tre tilbake, abdisere, og overlate tronen til sin sønn. Jeg
  tror også at Kongens uttalelser er ett speilvindu basert på hva
  Erna selv har uttalt om «dem og oss».
  Dette er forsåvidt ikke noe nytt. Flere
  samfunn i dag med dets ledere, prøver å dekonstruere Europa, fjerne
  nasjonenes kulturelle identitet.

  Det er interessant nok en blokk som viser motstand mot dette i EU. Nemlig tildligere Warzawa
  blokk land. Ungarn, Tjekkia, Slovakia og Polen begynner å reise
  bust. Dette skaper hodebry for globalistene i EU.

 • Jurgen Scheel

  Haakon VII: «Alt for Norge!» Harald V: «Norge for alle!»

 • Ira_Deorum

  Jeg vil innledningsvis opplyse at jeg aldri har vært partipolitisk aktiv.
  Men nå vurderer jeg om jeg skal melde meg inn i et politisk parti. I
  så fall ligger demokratene best an. Det gjelder også angående
  hvilket parti som får min stemme ved neste valg.

  Jeg klarer ikke direkte se hva som i seg selv er verdifullt med å ha innskrenket og
  arvelig monarkisk regjeringsform. Dette er engang grunnlovsfestet og
  da bør man tenke seg om minst to ganger før man endrer på det. Men
  enkelte ganger bør selv grunnloven endres, i utgangspunktet hadde
  for eksempel jøder ikke adgang til riket. Jeg tror også en endring
  fra monarki til republikk er irreversibel. Dette mener jeg er svært
  viktig å reflektere over.

  Jeg er sterkt uenig i at alle tradisjoner vi som land har er verdt å holde på. Jeg
  håper demokratene har et aktivt forhold til tradisjoner og dermed
  hvilke som er verdt å holde på og hvilke som ikke er det. Jeg håper
  også at demokratene er ekstra varsomme med å foreslå å
  irreversibelt endre tradisjoner. Derfor håper jeg demokratene er
  klare på hvilken regjeringsform Norge bør ha, i.e. republikk eller
  monarki.

  Forøvrig håper jeg politikere i demokratene evner å kritisere kongefamilien dersom de
  inntar kritikkverdige stadpunkt uten at selve partiet har meninger om
  kongefamilien. I denne saken mener jeg kanskje Kongen inntok uriktig
  standpunkt, men det kan vel sies å være politisk krekt. Det virker
  dessverre også å være i samsvar med stortingsflertallet. Hadde
  Kongen uttalt seg på tvers av stortingsflertallet og det politisk
  korrekte hadde det vært mer oppsiktsvekkende og kritikk mer
  påtrengende.

 • Velkommen skal du være. Vi trenger aktive medlemmer som har evne til å tenke kritisk,

 • Knut Enebakk

  Når sant skal sies så er Nadia Hasnaoui opprinnelig fra Marokko men har vokst opp i Norge. Når den som intervjuer Kongen har innvandrerbakgrunn så vil spørsmålene som stilles naturligvis være ledende om det flerkulturelle samfunn. Jeg tror Kongen mener at han er konge for alle. Min oppfatning er at han følger nok de store strømninger som til enhver tid dominerer i samfunnet. Med Kongens uttalelser som svar på spørsmålene til Nadia Hasnaoui så kan han nok oppfattes som politisk korrekt. Med denne holdningen kan det virke som det er en viss sosialistisk tendens innen Kongehuset. Vår på mange måter ellers flotte konge synes jeg virker altfor veik i forhold til det flerkulturelle samfunn. Min personlige mening er at det flerkulturelle samfunn ikke skaper det som er godt for vårt samfunn men fører til mye ulykke for mange mennesker. Kongen nevnte ikke med ett ord i intervjuet alle de uskyldige menneskene som er blitt drept og alle voldtektsofrene som resultat av det flerkulturelle samfunnet.

 • Beklager at kommentaren din ble liggende litt. Det er meningen at alle kommentarer skal gå rett ut uten forhåndsmoderasjon, men noe gikk galt i innstillingene. Jeg har fikset dette nå. Vi er partiet for kommentarfeltfolket, og da er det viktig at vi lar debatten gå fritt.

 • Erik Gifford

  Jeg synes du har noen fornuftige tanker.
  Aristokratiet og monarkiet har ganske enkelt gått ut på dato.
  Vi kan ikke sette oss ned å vente på at vi skal få en dronning som de har i Danmark.
  På tide å tenke nytt.
  Kanskje vi kan stemme på Ellen som president en dag.

 • Maria Andersen

  «hans sønn får fortsette som før, som idiot, utenlønn» Er det noen som er idiot her så er det en dust som deg!
  Du glimrer med alle dine patetiske og platte kommentarer på nettet – har til gode å lese et fornuftig ord fra en klovn som deg. Du er nok en av disse taperne i samfunnet som sitter hjemme i sofaen og naver hahahaha…

 • ♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ

  På seg selv kjenner man andre. Du er nok en NAVer, som jeg dessverre må betale for gjennom min skatt.

  At du registrerte deg på Disqus i går igjen, det taler sitt tydelige språk…. der kommer spesialsykepleieren i psykiatri bortover gangen der du bor, han vil nok at du ligger unna Disqus denne gangen også.

  Jeg synes det er fint at handikappede som deg får prøve seg på nett.
  Men det er nok håpløst.