Russlandgrensen må tettes igjen

Det norske Schengen-medlemskapet tillater frie grensepasseringer mellom medlemslandene, men krever ekstra streng grensekontroll mot andre land. Likevel strømmer asylsøkerne inn i Norge fra Russland. SP legger nå press på regjeringen for å stramme inn grensekontrollen. Demokratenes leder, Terje Svendsen, krever at grensen stenges for asylsøkerne, om nødvendig med et grensegjerde.

Situasjonen på Norges grenseovergang ved Storskog i Finnmark med et rekordaktig antall asylsøkere tirsdag – hvorav mange sannsynligvis blir kastet ut igjen – har fått alarmen til å gå i både Regjeringen og i Stortinget, skrev Aftenposten onsdag.

“Vi må få en mye, mye strengere grensekontroll, i hvert fall på Schengens yttergrense mot Russland”, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til Aftenposten. Terje Svendsen mener det er påfallende at Senterpartiet må presse Fremskrittspartiet til en strengere kontroll ved den norske grensen.

“Grensen må tettes helt. Bare personer med forhåndsgodkjent visum må få slippe inn i Norge fra Russland. Og asylsøkere fra Afghanistan, Irak eller Syria må ikke kunne dekke seg under å være turister. Dersom det ikke hjelper å senke grensebommer, og det skulle vise seg at emigrantene forsøker å ta seg inn i Norge via naturområder og grenseelver, kan det bli nødvendig å bygge et grensegjerde,” sier Demokratenes leder.

Ungarn er det landet i Europa som best har fulgt opp sine forpliktelser innenfor Schengen-avtalen og sørget for en skikkelig grensekontroll mot ikke-Schengen land. Landet begynte i september å bygge grensegjerder mot sine østlige naboland. Da gjerdene stod ferdig sank antall emigranter som klarte å ta sg inn i landet fra ca. 10 000 i døgnet, til 10.

For ordens skyld: Verken Senterpartiet eller Demokratene er tilhengere av Schengenavtalen og Terje Svendsen presiserer at også de andre grensene må kontrolleres.