Spør om helseministeren og lokalsykehus

Foto: Jarle Vines, Wikipedia Commons

Vidar Kleppe mener helseminister Bent Høie bør vurdere sin stilling.

Etter min mening trenger ikke syke mennesker i Norge, en helseminister som vil fjerne akuttkirurgien ved flere av landets lokalsykehus. Dette rammer i høyeste grad Flekkefjord sykehus, som et av landets tryggeste og beste sykehus.

Demokratene har tidligere gått hardt ut mot helseministeren, og det er god grunn til at han bør gå av på grunn av denne saken.

Nå følger vi opp med en interpellasjon til fylkesorføreren, slik at saken vil bli tatt opp under det neste møtet i fylkestinget. Er der greit for fylkesordføreren at akuttkirurgien skal fjernes fra sykehuset i Flekkefjord, slik helseminister Bernt Høie fra Høyre har foreslått. Om ikke, hva vil fylkesordføreren konkret gjøre for å stoppe nedleggelsen av akuttkirurgien ved Flekkefjord sykehus?