Tyrkia ut av NATO

I går ble et russisk jagerfly av typen SU-24 skutt ned av et tyrkisk F-16 jagerfly. Arbeidsutvalget i Demokratene har diskutert denne meget alvorlige situasjonen, og det aller meste tyder på at flyet var inne på syrisk territorium, på lovlig invitasjon fra den syriske regjeringen, og mye tyder på at dette var en aktiv provokasjon fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan. Uansett om det russiske flyet ved en feiltakelse hadde kommet over på tyrkisk territorium, er dette uakseptabelt av Tyrkia. Flyet truet ingen strategiske tyrkiske interesser.

Vi er meget bekymrede over at Tyrkia i stedet for å støtte opp om kampen mot den totalitære islamistiske ideologien til den såkalte islamske staten har støttet islamistiske opprørsgrupper i Syria med våpen og forsyninger.

Demokratene er veldig glade for at Russland støtter helhjertet opp i denne kampen. Vi skal derfor være glade for den betydelige innsatsen russerne viser ved å bombe morderne i den såkalte islamske staten.

Da er det svært skuffende å se at disse morderne får betydelig militær assistanse av Tyrkia ved at de med noen tåpelige påskudd skyter ned russiske fly som skal beskytte oss mot disse barbarene. Med dette støtter Tyrkia terroristene som er våre fiender.

Dette er et meget stort problem fordi Tyrkia også er medlem av NATO og formelt alliert med Norge, likevel beskytter de Norges og NATO’s fiender, den såkalte islamske staten.

Denne galskapen kan lede til at Norge kan ende opp i en krig som alliert med islamske mordere,- mot Russland.

Demokratene mener derfor at Tyrkia må miste sitt medlemskap i NATO.

Se også diskusjonen på Verdidebatt.