Demokratene i Norge sier NEI til økt avgift på drivstoff

Det pågår en debatt om at årsavgiften skal avskaffes, og at avgiften på drivstoff skal heves tilsvarende.

Norge er fremdeles en stor oljeeksportør.

Norge er fremdeles en stor oljeeksportør.

Arbeidsutvalget i Demokratene i Norge går i mot dette forslaget. Bakgrunnen er at Norge, en stor oljeprodusent, alle rede har svært høye priser på drivstoff. Høye priser på drivstoff rammer dem som må bruke bilen for å ta seg til arbeid. For bilister med lave inntekter og lang vei til arbeidet er denne kostnaden alle rede svært høy. Og høye priser på drivstoff er et stort problem for folk som bor i distriktene.

Årsavgiften rammer de som kjører lite. Men også

Demokratene mener at bensinen er for dyr alle rede.

Demokratene mener at bensinen er for dyr alle rede.

de som bruker bilen lite, nyter godt av at det finnes et veinett som de kan bruke når de skal kjøre. Bare det å bygge opp veinettet koster mye, selv om det blir brukt lite.

Demokratene i Norge ser det imidlertid som ønskelig at årsavgiften avskaffes. Dette trenger man imidlertid ikke å finansiere ved å øke avgiften på drivstoff. Demokratene mener det er bedre å finansiere kutt i avgifter ved å redusere for eksempel innvandringen eller uhjelpen.