Norge trenger et nasjonalt dyrepoliti

Kleppe«Demokratene i Norge vil ha et operativt dyrepoliti over hele landet. Mishandling av forsvarsløse dyr kan og må aldri forsvares. Det er derfor ingen tvil om at prøveordningen med dyrepoliti i enkelte fylker/regioner forebygger menneskelig mishandler dyr,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«For dem som begår mishandling av dyr er veien kortere til også å begå voldshandlinger mot mennesker. I dag er det ikke streng nok straff mot dyremishandling. Med en strengere lovgiving og dyrepoliti over Norge kan man hindre mennesker i å utføre kriminelle og groteske handlinger mot forsvarsløse dyr,» legger han til.