Demokratene vil ha folkeavstemning om Schengen og EØS-avtalen

13076772_526600957464990_1380699515838317321_n Demokratene vil ha folkeavstemning om Schengen og EØS-avtalen
Torsdag stemte britene for løsrivelse fra EU. Nå gjentar Demokratene i Norge kravet om folkeavstemning om EØS-avtalen. Før sist stortingsvalg sendte partiet brev til partiene på Stortinget og ba dem ta initiativet til en folkeavstemning om Schengen og EØS-avtalen samtidig med stortingsvalget, men fikk ikke positivt svar fra noen. “Etter den britiske folkeavstemningen bør også norske politikere vise et demokratisk sinnelag og ta initiativet til en folkeavstemning,” mener Demokratenes nestleder Vidar Kleppe.
Kleppe viser til at det tidligere har vært to folkeavstemninger om norsk EU-medlemskap der resultatet ble negativt, og at det EU-samarbeidet som da var aktuelt var svært nær den EØS-avtalen som Norge i dag har med EU. og som aldri har vært lagt ut til folkeavstemning.
“EØS-avtalen innbefatter blant annet et fritt arbeidsmarked. Det var nettopp dette frie arbeidsmarkedet, som har ført til en stor innvandring til Storbritannia fra land i de østlige delene av Europa som fikk mange briter til å stemme for britisk utmeldelse av EU,” sier Kleppe som stemte i mot EØS-avtalen som stortingsrepresentant.
“Senterpartiet må arbeide enda mer kraftfullt for å si opp EØS- avtalen og erstatte den med en handelsavtale,” sier SPs stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen til TV2. Kleppe minner om at Senterpartiet var med i en regjering i åtte år uten å ta opp denne saken, og at partiet ikke svarte positivt på Demokratenes brev om en folkeavstemning om EØS-avtalen.
Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene i Norge