Norske lokalsykehus gir trygghet

Makvan2-150x150Helseminister Bent Høie var hovedansvarlig for planen om å legge ned og tømme norske lokalsykehusene for innhold. Demokratene mener at det er nå på høy tid at politikerne tar tilbake sine styringsforpliktelser innen helsepolitikken. Jobben for å trygge og bevare lokalsykehusene må derfor gis høyeste prioritet fra befolkningen og politikere i tiden frem mot stortingsvalget i 2017.

Faktum er at rapporter viser blant annet at små sykehus driver like effektivt og produserer like god helse som de store sykehusene og at nedleggelser av mindre lokalsykehus ikke kan begrunnes hverken faglig eller økonomisk. Å bevare et trygt og godt helsetilbud i hele landet
handler om menneskeverd og trygghetsfølelsen vi alle har rett på å føle, også i distrikts Norge.

Helsetilbudet er det viktigste godet i den norske velferdsstaten og bør være gjenstand for god politisk styring og kontroll. Sykehustjenestene i Norge har vært underfinansiert, og dette har lagt press på de små lokalsykehusene. Helsepolitikken har dessverre blitt offer for et uverdig politisk spill”.

Jeg og Demokratene vil mene at noe av de viktigeste beslutningene politikere skal ta er helt klart hvordan den fremtidige sykehusstrukturen i Norge skal være!

Makvan Kasheikal

Leder av Demokratene i Norge