Nei til EU og EØS

KafQCqjVsjC_M2OfWISXIgsclPRNovmsLS_sOk1Ih15g EUs fire friheter, fri flyt av personer, arbeid, kapital og tjenester, gir ekstreme rammebetingelser som vår nasjon ikke bør godta. Grunnlaget for vårt samfunn er et demokratisk folkestyre. Demokratene vil sikre et folkestyre der alle har en reell innflytelse på sin egen situasjon. Det skal være makt der folk bor. Vi vil hindre at viktige avgjørelser blir truffet i maktsenteret uten effektiv folkevalgt kontroll.

EØS og Schengen gjør oss nesten til fullverdige medlemmer av EU. Vår handlefrihet er sterkt begrenset. Dette er en livsviktig diskusjon for norsk selvråderett og demokrati. EU skaper problemer som den selv ikke evner å løse. Dette har vi sett i forbindelse med Euro-krisen og imigrasjonskrisen. Disse krisene har oppstått gjennom euro-samarbeidet og Schengen-samarbeidet. Det finnes ikke politisk makt eller vilje til å løse den. Demokratene vil derfor at EØS -avtalen sies opp – og erstattes med en frihandelsavtale med EU.

Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene i Norge

Comments are closed.