Kriminaliteten kjenner ingen landegrenser

Kriminalitet skaper utrygghet, derfor vil Demokratene bekjempe og forebygge kriminalitet. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere må straffes. Tryggheten i samfunnet skal og må være, et offentlig ansvar. Kriminalpolitikken må forebygge bedre, oppklare mer, og reagere mer effektivt ovenfor de kriminelle.

Forebygging er grunnlaget for gode samfunn og gode liv for enkeltmenneskene. Vi trenger alles innsats, fra enkeltmennesker til frivillige organisasjoner, skoler, private og offentlige aktører, sammen med innsatsen fra politiet. Demokratene vil selvsagt føre en kriminalpolitikk som er tøff og “knallhard” mot de kriminelle. Rask straffereaksjon mot lovbrytere er avgjørende for tilliten til rettssamfunnet fra det norske folket.

Demokratene vil styrke deltakelsen i internasjonalt politisamarbeid. Det er viktig for å forebygge og bekjempe kriminalitet over landegrensene. Med disse avtalene på plass får vi et enklere og mer effektivt samarbeid. En all for stor andel av den kriminalitet vi ser i dag skyldes åpne grenser på bakgrunn av Schengen og EØS-avtalen. Et samarbeidet som dessverre Høyre og FrP regjeringen godtar.

Etter min og Demokratenes mening må derfor disse “håpløse avtalene” sies opp – og erstattes med en strengere nasjonal grensekontroll. Sikkerhet og tryggheten til norske borgere skal og må alltid ha første prioritert.

Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene i Norge

Comments are closed.