Derfor bør Norge ut av EØS-avtalen

13874589_10153620283426227_1413030540_n-2Norge undertegnet EØS-avtalen i 1994 etter at folket sa nei til EU-medlemskap. «På mange måter innebar det et skjult medlemskap av EU, siden EØS-avtalen inneholder alle de viktigste elementene ved et EU-medlemskap og er minst like omfattende som det EU-samarbeidet som den norske befolkningen stemte imot i 1972,» mener Demokratenes leder, Makvan Kasheikal. EØS-medlemskapet er etter ans mening en stor trussel mot den norske velferdsstaten. «Hva er egentlig EØS-avtalen? Og hvorfor er den så skadelig,» spør han. Her gir han svaret:  

«EØS-avtalen medfører og gir EU-landenes borgere og bedrifter samme tilgang og rettigheter til det norske markedet som nordmenn og bedrifter har her i landet, med andre ord like vilkår. Dette omfatter rett til å ta arbeid, studere og bo i Norge, handel med varer, investeringer, bank og forsikring, og ikke minst kjøp og salg av tjenester.

Dette betyr en stor trussel mot velferdsgodene vi har i Norge. EØS-borgere får like trygder og arbeidsrettigheter fra dag en. Det vil si at alle som kommer til Norge og kan legge frem en arbeidskontrakt får permanent oppholdstillatelse som igjen gir grunnlag for statsborgerskap.

De får også del i norske velferdsordninger. Dersom de blir sagt opp fra jobben kort tid etter at de har begynt så har den utenlandske arbeidstakeren likevel rett til både dagpenger og andre velferdsgoder, som kontantstøtte, barnetrygd og ikke minst bostøtte, og vedkommende kan flytte hjem igjen og få støtte fra Norge uten hindring.

Ikke nok med det: EØS-avtalen er med på å utkonkurrere norske arbeidsfolk. Det vil si at utenlandske arbeidstakere kan leies inn for langt lavere kostnad enn våre egne arbeidstakere.

Alt dette fører til at det brukes flere millioner norske skattekroner til personer som knapt har vært i Norge. Disse utgiftene vil fortsette å øke, spesielt når ordningene blir enda bedre kjent i EU enn de er i dag. Og dette er bare den økonomiske biten av den graverende avtalen som Gro Harlem Brundtlands siste regjering skrev under på.

Norge er forpliktet gjennom avtalen til å godta alle EU-direktiver, som i realiteten er nye lover. Dermed settes EUs lovgivning over den norske, og stortinget er satt til side. Det er et åpent spørsmål om dette ikke er Grunnlovsstridig. Det innebærer jo at det norske folket, gjennom sine folkevalgte politikere, ikke har mulighet til fullt ut å vedta egne lover. Man må ta hensyn til om disse lovene blir godkjent av storebroren til Oslo, Brüssel.  EUs domstolorgan overvåker at norske myndigheter og virksomheter overholder avtalen. Så alle som mener at Norges suverenitet ikke er svekket må tenke seg om igjen. Det som var ment som en avtale for å bidra til norsk eksport av varer og tjenester har vist seg å bli en avtale som overstyrer det norske demokratiet. 

Et annet problem er at den store tilstrømningen av EU-borgere til Norge, hvorav mange ikke nødvendigvis har jobb her i landet, men kan komme fritt inn i landet og bli her over en lang periode dersom de hevder at de er her for å søke om jobb, har medført mye kriminalitet som vi ellers kunne ha unngått. Nå herjer kriminelle bander rundt i landet vårt, som et resultat av EØS-avtalen, Schengen og de åpne grensene.

Og mengden av nye innvandrere legger press ikke bare på velferdsbudsjettene, men også på utbyggingen av helsesektoren, infrastruktur og skoler. Med andre ord alt som trengs for å bosette mange nye innbyggere. Den store EØS-innvandringen medfører også press i boligmarkedet. I Oslo er det snart umulig for folk flest å kjøpe seg en liten leilighet uten nærmest å bli ruinert.

Ifølge statistisk sentralbyrå bor det nå 848 207 innvandrere i Norge, og 359 508 av disse er innvandrere som har kommet fra EØS-land. Antallet innvandrere (som ikke må forveksles med antall innbyggere med utenlands opprinnelse) kunne vært redusert med 45 prosent uten EØS-innvandringen.

Et argument som brukes for EØS-avtalen er at den er gjensidig og gir like betingelser for nordmenn som ønsker å reise til andre EØS-land for å jobbe. Det er riktig i teorien. Men hvor mange ønsker å flytte fra Norge og bosette seg i Romania, sammenliknet med hvor mange rumenere som ønsker å flytte fra Romania og bosette seg i Norge? Bare for å ta et eksempel.

Så lenge EØS-landene har ulike velferdsordninger, høyst ulike økonomier, og det er store forskjeller i arbeidsledighet, vil EØS-avtalen nesten utelukkende være til Norges ugunst. Derfor vil Demokratene si opp det norske EØS-medlemskapet.»