Farlig naivitet fra kunnskapsministeren om koranskolene

makvanMoskeer i Norge driver helgeskoler og koranskoler i stor stil på utsiden av Skole-Norge, viser en ny kartlegging utført av den flerkulturelle avisen Utrop. «Det er snakk om indoktrinering av barn uten noe offentlig tilsyn av hva barna lærer der», sier Masoud Ebrahimnejad, som har utført undersøkelsen. Demokratenes nestleder Vidar Kleppe ba onsdag om bedre kontroll. Han får ikke støtte fra Høyres kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren avviser at det er aktuelt med noe tilsynsapparat mot moskéene og koranundervisningen fra Kunnskapsdepartementets side. «Dette er ikke skoler. På den måten kan det sammenlignes med andre fritidsaktiviteter i regi av speiderforeninger, søndagsskoler, menigheter og trossamfunn. Dermed er det heller ikke inspeksjon eller tilsyn», sier Røe Isaksen til VG. Han er generelt ikke uroet over koranskole-tilbudet i moskéene. Det er derimot Demokratenes leder Makvan Kasheikal.

I likhet med sin nestleder viser han til at mange moskeer over hele Europa har vist seg å være arnested for radikale krefter innen islam, at de har bidratt til radikalisering, og at mange imamer sier en ting til sine disipler og elever i moskeene, og en annen ting i offentligheten.

Styreleder Basim Ghozlan i en av Norges største moskeer, Rabita-moskeen i Oslo, sier til VG at han ikke vil ha noe statlig tilsyn eller kontroll. «Det er ikke statens oppgave å blande seg opp i- og detaljstyre hvordan vi driver en moské. Da vil det minne om et diktatur», sier han.

«Selvsagt vil ikke disse imamene ha tilsyn, for da må de nesten stenge på dagen. Har man ingenting å skjule så er da greit med åpenhet. Det er hårreisende er at norske myndigheter ikke innser hvor farlig det er med slike skoler, neste generasjons innvandrere kan bli indoktrinert med sharia-lover og et voldelig tankesett,» kommenterer Demokratenes leder.

Makvan Kasheikal er enig med sin politiske nestleder Vidar Kleppe som onsdag listet opp flere tiltak for å få bukt med problemer: Forbud for imamene mot å snakke på andre språk enn norsk når de holder taler i moskeene. Avslag på søknader om arbeidstillatelse for utenlandske imamer. Tett kontroll med moskeene fra politiets Sikkerhetstjeneste. Statlig lisensordning for imamer, og fratakelse av lisensen for i imamer som oppfordrer til eller støtter vold, og stenging av moskeene der de har vært ansatt. En slutt på å gi økonomisk støtte til muslimske trossamfunn eller muslimske kveldsskoler. Og ingen tillatelse til muslimske heldagsskoler.

Demokratenes leder har merket seg at også Fremskrittspartiet, representert ved deres innvandringspolitiske talsperson, Mazyar Keshvari, vil ha bedre kontroll med de islamske kveldsskolene. «Men jeg ser ingen forslag til tiltak for å redusere risikoen for radikalisering og indoktrinering i radikal islam av barn og ungdommer i arbeidet til moskeene. Det er enkelt å si at noe er et problem. Men vi burde kunne forvente at Fremskrittspartiet, som sitter med inkluderingsministeren i Regjeringen, kan komme opp med konkrete forslag. Det hadde vært interessant å få vite hva de mener om Demokratenes forslag,» sier han.

Kommentarene til Høyres Kunnskapsminister mener han er både naive og farlige. «Å feie dette problemet under teppet kan få store negative konsekvenser for vårt land i fremtiden,» sier han.