Somling og rot fra Solvik-Olsen

terje_larsenEtter fem uker tok togstreiken endelig slutt 30. Oktober, etter at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kunne love en nasjonal standard for utdanning av lokførere. Demokratene er ikke de eneste som er klar i talen om at Solvik-Olsen somlet og burde ordnet opp i dette mye tidligere. Det er ganske merkverdig at det skulle ta Departementet og statsråden nesten fem uker før Solvik-Olsen ga partene trygghet for en nasjonal standard, som han hele tiden utrolig nok har hatt muligheten til å gi under den nesten hele den fem uker lange konflikten, mener sentralstyremedlem i Demokratene Terje Larssen.

«Hadde Solvik-Olsen valgt å handle så hadde vi unngått at nærmere 300 togavganger var blitt innstilt hver eneste dag som følge av streiken. Titusenvis av togpendlere på Østlandet og ved Sørlandsbanen har vært berørt av streiken,» minner han om. Ministerens unnskyldning om at dette var en konflikt mellom to parter i et tariffoppgjør mener han overhode ikke holder mål, og er en regelrett dårlig unnskyldning for handlingslammelse.

«Han kunne uten problemer henvendt seg til partene i saken. Det var først på initiativ fra riksmekler Nils Dalseide da han rettet partene en felles henvendelse til Samferdselsdepartementet om å få på plass en nasjonal standard for kompetanse og opplæring for lokomotivførere at Solvik-Olsen var positivt til en løsning. Streiken var da i realiteten over. Dette var Solvik-Olsen klar over fra første dag, men lot bare «humla suse», resultatet var 4,5 uker med unødvendig streik,» slår Terje Larssen fast.