Vil ha strengere kontroll med moskeene

Vidar_Kleppe2-150x123Moskeer i Norge driver helgeskoler og koranskoler i stor stil på utsiden av Skole-Norge, viser en ny kartlegging utført av den flerkulturelle avisen Utrop. «Barn i sin mest sårbare alder møter opp og får undervisning i moskeene. Mange fra de er seks år gamle. Det er snakk om indoktrinering av barn uten noe offentlig tilsyn av hva barna lærer der», sier Masoud Ebrahimnejad, som har utført arbeidet, til VG. Demokratenes politiske nestleder, Vidar Kleppe, vil ha strengere kontroll med moskeene.

«Helt utenfor norske myndigheters innsyn og kontroll driver skolene bevisst påvirkning av barn helt fra førsteklassealder», sier forsker Ebrahimnejad: «Opplæring i islam for barn og unge foregår i lukkede miljøer. Målgruppene for koranskoler og helgeskoler er barn fra seksårsalderen og oppover. Disse barna følger opplæringsplanene helt til de er i ungdomsskolealderen, deretter blir de overført til ungdomsgruppene».

«Vi vet fra andre land, blant annet Danmark, at flere unge muslimske ekstremister har blitt radikalisert i moskeene. Blant annet ble det slått fast i en rapport fra den danske sikkerhetstjenesten, PET, i 2014, at potensielle terrorister blir radikalisert via undervisning i enkelte moskeer. Vi vet lite om hva som undervises i disse skolene, og hva som sies i moskeene for øvrig, under prekener eller private samtaler,» mener Vidar Kleppe.

Han viser til at Dansk TV2 tidlige i år avslørte at en av landets fremst imamer ga uttrykk for helt andre synspunkter i privat samtale med det han trodde var en ung muslimsk jente som ba ham om råd, enn det han sier offentlig. Uten å vite at han ble filmet sa den ledende imamen i moskeen hos Det Islamske Forbund i Danmark til dansk TV2s skjulte kamera at muslimer ikke skal «smelte» inn i samfunnet. «Muslimer er i ferd med å «erobre» Europa», sa han. Akkurat nå er vi i en tid hvor vi er i ferd med å åpne disse landene», sa imamen, ifølge kanalen. Opptakene ble gjort ved hjelp av muldvarpen «Fatma» og en dekkhistorie om at hun oppsøker imamen for å få veiledning om hvordan hun som nyankommen muslim i Danmark skulle gå fram.

I januar i fjor laget Dansk Radio en dokumentar om en moske i Grimhøjvej i Brabrand ved Aarhus. Der sto moskeens frontfigur frem og hyllet Den islamske staten, mente at selvmordsbombere er helter, og ga uttrykk for motstand mot det danske demokratiet. I dokumentaren sa lederen av Grimhøj moskeen at moskeen ønsker å se et islamsk kalifat etablert, at de ikke tror på demokrati og at en dansk konvertitt som utførte et selvmordsangrep i Irak er en helt. «Vi ønsker den islamske staten til å komme ut på toppen. Vi ønsker en islamsk stat i verden,» sa han til Dansk Radio.

I intervju med VG sammenlikner Lars Gule koranskolene med de kristne søndagsskolene. Siden det ikke er noen statlig kontroll med søndagsskolene mener han det heller ikke er behov for kontroll med koranskolene.  Han sier han ikke er mer bekymret over religiøs indoktrinering i koranskolene enn det han er for lignende aktiviteter på de mest konservative norske søndagsskolene og i de karismatiske menighetene. «Dersom det foregår rå pugging enten det er av Koranen eller Bibelen, så har menighetenes ledere og barnas foreldre ansvaret for å hindre slikt», sier han.

Det provoserer Vidar Kleppe kraftig. «Det er forskjell på en religion som kristendommen som har sin rot i en fredelig pasifist og samfunnsrefser, og en islam som har sin rot i en hærfører og drapsmann. Mens biblenes råd til menneskene er «du skal ikke drepe», oppfordres det flere steder i Koranen til å ta livet av de vantro. Mens de mest bokstavtro kristne vil forby homofile å gifte seg, mener de fleste muslimene at homofile må drepes. De mest bokstavtro vil bruke den gamle metoden med å kaste dem ned fra fjelltopper og hustak. Tilgivelse er gjennomgangstonen i Bibelen. Samtidig roper tusenvis av muslimer om hevn,» lister han opp, og legger til at han kunne fortsatt lenge med liknende forskjeller mellom islam og kristendommen.

«Elever på søndagsskolene læres opp til å bli gode medborgere som tar hensyn til andre mennesker, og behandler «sin neste som seg selv». Hva elevene på koranskolene lærer vet vi lite om. Men med utgangspunkt i de holdningene vi vet finnes blant mange imamer, blant annet avslørt i Danmark, og de rådene som muslimer får gjennom flere Koran-vers, samt den måten vi ser islam blir praktisert på flere steder i verden, er det all grunn til å rope et høyt varsko, og innføre strenge kontrollrutiner,» mener Demokratenes nestleder.

Han mener det bør innføres forbud for imamene mot å snakke på andre språk enn norsk når de holder taler i moskeene. Det bør ikke lengre gis tillatelse til å importere imamer fra utlandet som spesialarbeidskraft, slik det gjøres i dag. Politiets Sikkerhetstjeneste bør overvåke moskeene nøye og følge med på hva imamene sier. Det bør innføres en statlig lisensordning for imamer. Imamer som oppfordrer til eller støtter vold, eks. forsvarer terror, uansett i hvilket land, bør miste retten til å fungere som imamer, og moskeene der de har vært ansatt må stenges. Kleppe vil ikke gi offentlig støtte verken til muslimske trossamfunn eller muslimske kveldsskoler.

Kleppe mener også at det ikke bør gis tillatelser til muslimske privatskoler, selv om de følger læreplanene i de vanlige fagene, fordi disse skolene ødelegger integreringen. De frivillige kveldskolene mener han bør kontrolleres grundig, på samme måten som moskeene, og stenges dersom det kommer frem at lærerne oppfordrer til ulovlige handlinger eller støtter vold og terror.