Hjelp i nærområdene hjelper flest

Vidar Kleppe

Vidar Kleppe og Demokratene mener vi først og fremst skal hjelpe flyktninger i nærområdene.

Norge har inntil nå stått for 1,5 % av de totale bevilgningene til hjelp for syriske flyktninger. Hvis man forutsetter at giverlandene vil yte tilsvarende hjelp til de 13,5 millioner hjelpetrengende i Syria i 10 år fremover vil disse motta 67 ganger Norges bidrag.

Det vil si ca. 40 milliarder kroner per år i 10 år. I sum ville dette utgjøre 400 milliarder kroner. Hvis man deler dette beløpet på de 13,5 millionene hjelpetrengende som bor i Syria i dag, vil hver hjelpetrengende syrer motta ca. 30.000 kroner i hjelp over 10 år.

Når man sammenligner dette beløpet med kostnaden ved å motta en syrer i Norge, kr. 7 millioner, ser man at de syrerne som tar seg til Norge, får like mye som 230 av de syrerne som blir igjen. Er ikke den politiske eliten i stand til å tenke prinsipielt om disse spørsmålene? Eller mener man at en syrer som har tatt seg til Norge, er verd 230 ganger så mye som de som blir igjen i Syria?

Først publisert som leserinnlegg i Fedrelandsvennen 15. mars 2016. Debatten hos FVN er lukket, men hos oss er det et åpent kommentarfelt.