Hva må til for å beholde norsk kultur i fremtiden?

Fromreide-150x150Jan Ove Fromreide er medlem av Demokratene i Hordaland. Han har sterke meninger om hva som må gjøres for å forsvare Norge mot impulser, ideer og handlinger som han mener vil ødelegge vårt liberale, humane og demokratiske samfunn.  Det vil sikkert være delte meninger om enkelte av hans forslag, men de kan være gode utgangspunkt for en debatt. Her er Fromreides forslag:

«Hvis vi på lang sikt skal beholde norsk kultur, foreslår jeg:

 1. Steng alle Moskeer, de predikerer hat og indoktinerer til undertrykkelse av kvinner, hat mot kafir, og verst av alt, til å straffe de frafalne. Dette er alt brudd på menneskeretter, og er ulovlig etter de nye hatprediken lover som det er 2-3 års fengselsstraff for
 2. Forby salg, distribusjon og besittelse av trykte hat-bøker, dvs også Koranen og andre islamske skrifter, slik som også Mein Kampf er ulovlig å distribuere i Norge ( ref Japan)
 3. Stopp finansiering av islam, som er en intolerant hat religion, som egentlig er en politisk hatbevegelse mot alle andre enn de som vedkjenner seg til islam og dets kriminelle, voldelige pedophile forbilde
 4. Illegaliser utenlandsk støtte til islamske organisasjoner.
 5. Utvis imaner som predikerer på annet språk enn norsk, og som predikerer hat og mot våre allmenne menneskeretter. Innfør 24 timers lydovervåking for å verifisere dette.
 6. Forby islamske klesplagg og symboler, og ilegg bøter som tilsvarer de som Sveits og Frankrike har innført
 7. Utvis alle asylsøkere og de som har fått innvilget asyl og som har forbrudd seg på regler ved å reise “hjem på ferie” siste 5 åra, og kontinuerlig fremover, slik som Sveits
 8. Avvis ALLE ASYLSØKERE som kommer til Norge via andre sikre land, med EUs Dublin III traktat som juridisk begrunnelse. Få med deg dette omgående, Erna Solberg
 9. Storting og regjering må sette tak på hvor mange asylsøkere som Norge skal ta inn årlig, og få disse grundig vurdert av politimyndigheter og PST ute i flyktningeleirene. Utvis alle som har kommet uten gyldig ID og alle de som har søkt ulovlig om asyl, dvs kommet gjennom andre sikre Schengen land
 10. Velg som godkjente asylsøkere kun de somer best skikket til å kunne bli integrert i et norsk liberalt og kristenkulturelt samfunn, ved å primært velge asylsøkere som ikke er islamister, da vi har best historisk erfaring på at disse blir best integrert i et norsk samfunn
 11. Forby halalslakt og import av halal kjøtt som bryter med vedtatte lover for dyrs “rettigheter”
 12. Ta lærdom av 1400 års historie med islamsk djihad
 13. Gjør noe smartere enn å la oss bli infiltrert med islamsk femtekolonister, som har ødelagt ALLE stater hvor de har fått stor utbredelse
 14. Forby norske partier som støtter islam og dermed facistiske og totalitære politiske ideologier
 15. Stopp ALL uhjelp til samtlige islamske og korrupte regimer. Det betyr nok 90% av norsk “uhjelp”».